BIBLIJA LJUBEZNI 2

14. NOVI GANEŠ

15. DUŠNI BRAT IN DUŠNA SESTRA

16. HOMOSEKSUALNOST

17. HOMOSEKSUALNOST - PRIMERI

18. NOVA DUŠA

19. ROJEVANJE NOVE DUŠE

20. OSCILACIJA NOVE DUŠE V MATERIJO

14. NOVI GANEŠ

GANEŠ JE BOŽANSTVO DUŠ, KI PRIHAJAJO.

Oče, ki ljubi

Oče, ki ljubi,

je duša osončja (Bog),

ki nas prosi,

da se obrnemo k pravi ljubezni:

Stari Ganeš uteleša red v vesolju (karmo), množično delovanje, trgovino, džotiš/astrologijo, poezijo, humor, obilje… Po svetu je priljubljeno božanstvo, ki odstranjuje ovire v življenju. Zato njegova slika ali kipec krasita domove različnih veroizpovedi v Indiji, pa tudi širom sveta, Ganeš prestopa meje hinduizma. Tudi v Sloveniji postaja priljubljen, zaslužen je zlasti hrvaški duhovni učitelj Adrian P. Kezele (1962), ki je napisal vrsto knjig, kjer izstopa (stari) Ganeš.

  

»Ganeš je božanstvo ljubezni, je jasna ljubezen. 

Nosi novo karmo, ki je sveto življenje. 

Vabi ljubezen, je zavest, ki sili, ni sila, ki se ozavešča. 

Je dušni vodnik v ljubezni duše. 

 

Ganeš ljubi človekovo dušo. Dobil je novo nalogo,

ko je človek pozabil na novo ljubezen v duši. 

On ni izbran, on sam je ljubezen v duši, ki ni človeška.

 

Ganeš je božanstvo duš, ki prihajajo.

Eros kreira ljubezen za človeka,

Ganeš živi dušno ljubezen.

 

Mantre prikličejo Ganeša, ki živi ljubezen.

Duša je v srcu in je iz čiste ljubezni.

Dušne ljubezni ne preurejamo in je ne lepotičimo,

hrepenenje po njej je otroško...« 

Zakaj se Ganeš prikazuje s slonjo glavo?

»Ker človek še ni v zavesti ljubezni. Ganeš je od ljudi nalepil karmo materije. Ganeš je žival in duša človeka, ki ljubi pravo ljubezen.«

Sporočeno je, da je religija človekov odnos do ljubezni. Kaj Šiva (Oče Ki Ljubi) in njegov mlajši sin Ganeš predstavljata v Religiji ljubezni? 

»Oče ve – Ganeš pove. Ganeš se potopi v materijo, Oče ne.« 

Kaj je Hera Gea (Sveta Zemlja)?

»Duše v materiji.«

Ali bo človeštvo ostalo na Zemlji?

»Ne, na Zemlji človeškega življenja več ne bo, ampak bo Hera Gea. Bodo bitja med glavo in vratom.« 

Kaj pomeni, spustiti Ganeša v dušo?

»Ljubiti sebe kot dušo.« 

Kako lahko to storimo?

»Mantra za Ganeša Om Gáneš Námah Om odpre srčno čakro, kliče ljubezen duše neposvečenim. Planetarne mantre (za planete osončja) kličejo ljubezen duše posvečenim.«

Kaj pa, če mantra le en dušni partner?

»Ganeš deluje tudi, če druga oseba ne mantra, ker duša ljubi Ganeševo delovanje, hoče združitev. Mantre delujejo na drugo osebnost, ker pripravljajo dušo na Ganeševo delovanje.« 

Kaj je Ganeševo delovanje?

»Karmično očiščenje ljubezni – ozaveščanje ljubezni, ki išče pravo ljubezen. Ganeš je ljubezen, ki se rojeva za ljudi. Konec Hera Gee je, če se zavest Ganeša ne rodi.« 

Kaj je bistvena razlika med starim in novim Ganešem?

»Stari Ganeš je zato, da sprejmemo višjo zavest od človeške. Novi Ganeš je zato, da sprejmemo zavest ljubezni (Ganeševa inkluzija).«

In najbolj navzven opazna razlika?

Starega Ganeša prevaža miš/podgana ('mooshika').

(opomba: v »narekovajih« so Očetova sporočila dobesedno navedena, brez narekovajev povzeta) 

15. DUŠNI BRAT IN DUŠNA SESTRA

Vsi štirje delate za eno dušo, to je ljubezen v vas, ker en par že vidi ljubezen v ljubezni, en pa še ne…

...ko bo ljubezen dozorela, se bo obstoj umaknil ljubezni, na koncu je vedno samo en par, ker ljubezen zmaga nad življenjem. (Oče, ki ljubi)

Oče, ki ljubi,

je duša osončja (Bog),

ki nas prosi,

da se obrnemo k pravi ljubezni:

Koliko ljudi sestavlja dušo, ki nastaja?

V duši so največ štiri osebe.

Kdaj so v duši štiri osebe?

»Če duša ni močna v ljubezni, se razdeli po življenju in ljubezni.«

Kako se razdeli duša?

»Dušni par življenja išče ljubezen v življenju, dušni par ljubezni ljubezen v duši.«

Sta to moško-ženska para?

Da.

Ima duša na začetku po prihodu iz živalskega sveta 2 para?

Da.

Kako se imenuje drugi par v skupni duši?

Dušni brat in dušna sestra.

Ali je dobro, da iščemo ljubezen z dušnim bratom ali sestro?

»Ne, ker iščemo pravo ljubezen preveč v sebi, ne v duši.«

Kaj pomeni, da iščemo ljubezen v sebi?

»Ko iščemo dušo kot človek, ne kot duša.«

Kdaj iščemo dušo kot duša?

»Želja iz duše je takrat, ko smo v srcu ponižni.«

Kdaj dva para postaneta en par v duši?

»Ljubezen in življenje se združita le v duši. Ko imamo dovolj ljubezni do življenja, se ne moremo več utelesiti, utelesi nas lahko le ljubezen do duše.«

Kako dva para postaneta en par v duši?

Moški v paru življenja se (med eno in drugo inkarnacijo) priključi moškemu v paru ljubezni, ženska v paru življenja ženski v paru ljubezni.

Se torej oba moška v duši nekoč reinkarnirata kot en moški, in obe ženski v duši kot ena ženska?

Da, ko je dovolj ljubezni med dušnima partnerjema v vsakem paru, še posebej v paru ljubezni.

Ali homoseksualna ljubezen med dušnima bratoma oz. med dušnima sestrama pospešuje zlivanje v duši?

Ne, zavira.

Zakaj pri nekaterih dušah par življenja bolj išče ljubezen kot par ljubezni?

Potem duša išče ljubezen v obstoju, ne razvoju.

Kaj lahko naredimo?

Pustimo, saj drugi par bo iskal ljubezen v razvoju. »Na koncu je vedno samo en par, ker ljubezen zmaga nad življenjem, ne pa duša nad ljubeznijo.«

Se lahko dušni par življenja v duši posveti v Obred?

»Tudi pari življenja se lahko posvetijo, če ne iščejo le iz strahu za obstoj.«

 

(opomba: v »narekovajih« so Očetova sporočila dobesedno navedena, brez narekovajev povzeta) 

16. HOMOSEKSUALNOST

Osebi iščeta isti spol v telesu, ker iščeta sebe. Ker nista sprejeli sebe v tem telesu, telesi nimata svete prisotnosti.

Oče, ki ljubi

Oče, ki ljubi,

je duša osončja (Bog),

ki nas prosi,

da se obrnemo k pravi ljubezni:

Ali se dušni partner lahko rodi v istem fizičnem spolu?

»Ne.«

Zakaj nekateri homoseksualci verjamejo, da imajo dušnega partnerja v istem spolu?

»To je dušni brat ali dušna sestra.«

Polovica ljudi se ne rodi v svojem osnovnem človeškem spolu (srčnem). Ali je homoseksualnost povezana s tem?

»Ne.«

Koliko ljudi je istospolno usmerjenih?

»3-4 %.«

Ali je več homoseksualcev med temi, ki niso rojeni v svojem srčnem spolu?

»Ne, enako pri obojih.«

Kaj je homoseksualno združevanje?

»Združevanje dveh teles, ki nimata svete prisotnosti. Osebi iščeta isti spol v telesu, ker iščeta sebe, ker nista sprejeli sebe v tem telesu.«

Kako si lahko pomagamo obnoviti željo po ljubezni z nasprotnim spolom?

Ponavljamo DUŠNI NAGOVOR:

Ljubim sebe v tem moškem telesu.

Ali:

Ljubim sebe v tem ženskem telesu.«

 

Ali je dobro, da homoseksualci sklenejo zakon?

»Ne, ker niso človeški par, ki rodi otroka. Materija noče takšnega življenja. Ta ljubezen ni za materijo, ki živi. Iščejo preboj v dušo brez človeške ljubezni. Homoseksualci morajo iskati ljubezen v človeški duši. Partnerje brez težav menjujejo zato, ker nimajo človeške ljubezni. Homoseksualci ljubijo sebe v drugem, ne duše. Niso v svojem spolu močno. Nočejo človeškega spola, hočejo dušnega. Iščejo dušo na spolu, iščejo sveto združitev na Zemlji. So iskalci življenja v svojem.«

Ali je dobro, da homoseksualci vzgajajo otroke?

»Ne, ker iščejo le življenje, ki ni ljubeče v duši. Lahko so starši svojim otrokom, ne pa posvojenim, ker nimajo človeške navezanosti. Iščejo le sveto stanje duše, ne ljubezni duše.«

Se lahko homoseksualec preobrazi v dušo?

»Ne, mora se združiti z nasprotnim spolom svojega komplementa.«

Kako lahko homoseksualec opusti svojo nekdanjo osebnost in sprejme sedanjo?

»Počelo duše je močno in noče sebe v telesu (spolu), ki ni dušno. Ljubi naj svoje telo in išče partnerstvo.«

Ali se razlikujejo homoseksualci, biseksualci in transseksualci z vidika duše?

»Da.

HOMOSEKSUALNOST – telo želi isto telo kot neopravljeno ljubezen, ker ljubezni ne iščemo kot zavest, ampak kot telo. Če ne bi prišlo do zamenjave (fizičnih) spolov, se to ne bi zgodilo.

BISEKSUALNOST – je iskanje sebe v drugem telesu, ki je lahko isti ali nasprotni spol, svoboda presega ljubezen do prave polovice. Iščemo sami sebe, ne ljubezen. Sebe ne iščejo kot dušo, ampak kot telo skozi telesno ljubezen.

TRANSSEKSUALNOST – želijo zamenjati telo. Smo zmedeni, ker nas prejšnje inkarnacije niso potrdile niti kot žensko niti kot moškega. Radi bi bili oboje za vsak slučaj, ker ne vemo, kaj nam bo prineslo to življenje. Fizični spol nas ne moti, kakšen je, ker se postavljamo nad ta spol, ker smo že trpeli kot moški in kot ženska.

(Homoseksualci so se najmanj oddaljili od prave ljubezni (med temi).)«

Zakaj pride do zamenjave fizičnih spolov?

»Ker želimo isti spol dušnega partnerja, ker preko spola iščemo bližino. Osebnost ne ve, da bo dušni partner zato tudi spremenil spol. Naša osebnost določa spol v naslednji inkarnaciji.«

Zakaj se rojeva več žensk kot moških?

»Ker moški bežijo iz svojega spola, ker vidijo, da so ženske večje mojstrice življenja. Ženske si želijo roditi kot moški zato, ker vidijo, da moški določajo, s kom bodo v partnerstvu, so mojstri ljubezni.«

Kako si lahko pomagamo?

»Naj gredo v ponižnost in sprejmejo svoj fizični spol in sprejmejo moškega in žensko, ki trpita, ker ta oseba, ki ni ne eno ne drugo, še bolj trpi. Moli, moli, moli, da se sprejmeš kot spolno bitje, ne bitje, ki je nad spolom.« 

Kako so razširjene homo-, bi- in transseksualnost?

»Homoseksualnost: 7/2 ljudi na 100 ljudi; biseksualnost-: 8/2 na 100; transseksualnost: 9/2 na 100.«

Torej 3,5 % homoseksualcev, 4 % biseksualcev, 4,5 % transseksualcev – skupno 12 % človeštva. 1,2 milijarde ljudi ima težave s spolno identiteto (Oče: »Na svetu je 10 milijard ljudi – vsi niso popisani, ker so še nerazviti sistemi.«). A zakaj transseksualce najmanj opazimo?

»Dosti je takšnih, ki se navzven ne spreminjajo, imajo pa težave z istim in nasprotnim spolom. Predvsem iščejo vedno novo doživetje, ne zanimajo jih toliko ljudje, bežijo pred bližino s komerkoli, ker nimajo bližine niti s seboj. Ker so nenavadni v oblačenju in obnašanju, jih ljudje zamenjajo z umetniki. V vsem, kar ustvarjajo, se čuti hladnost in pomanjkanje ljubezni do sebe.«

Ali so transseksualci pomirjeni, ko zamenjajo spol?

»Deloma, ker pobegnejo od svojega fizičnega spola, še vedno pa čutijo, da so ujetniki svojega telesa, ker tudi novi spol jim ne prinaša moči, ki jo iščejo, ljubezen pa poiščejo samo, če so najprej potrjeni v svojem spolu.«

Kako se počuti ženska, ki je bila pred operacijo moški?

»Nihče je ne vidi kot ljubezen, le kot nekoga, ki ni sprejel svojega spola. Kot moški je še imela ljubezni, sedaj kot ženska je nima več. Joj, koliko več ljubezni bi imela, če bi ostala moški!«

17. HOMOSEKSUALNOST - PRIMERI

Nikoli ne bomo mogli uspeti v ljubezni, ki ni moško-ženska, ker ljubezen moški-moški (ali ženska-ženska) je iskanje preteklih življenj.

Oče, ki ljubi

Oče, ki ljubi,

je duša osončja (Bog),

ki nas prosi,

da se obrnemo k pravi ljubezni:

 L.-jin PRIMER:

BILA JE ZALJUBLJENA V SORODNO DUŠO ISTEGA SPOLA,

IŠČE PRAVO LJUBEZEN

 

Lahko L. v lezbični zvezo dobi pravo ljubezen, če je s primerno sorodno dušo?

»Ona nima izbire, isti spol ni most do prave ljubezni.«

Zakaj homoseksualna ljubezen ni prava?

»Homoseksualec ljubi sebe v duši. Istospolni popravlja karmo spola, ker noče nasprotnega spola. Popravlja spol, ni več samozadosten, je kaznovan od duše. L. ni sprejela moške vloge kot osebnost. Ne najde razlik v spolu, ker je osebnost ostala v moški inkarnaciji. Homoseksualec sam zase popravlja spol, ne more v sveto partnerstvo. Osebnost duši vrača širino zavesti, zato duša človeku menjava spol, da popravlja osebnost.«

V kateri moški inkarnaciji je ostala L.-jina osebnost?

»Ona je bila v 19. stol. v Italiji uradnik, ki se je zaljubil v svojo gospodinjsko pomočnico. Ona je bila njegova dušna partnerka, ki je odšla, ker ni hotela prizadeti njegove žene in otrok. On je do nje gojil zelo močno dušno ljubezen, a ni sledila njegovi volji, da zapustita domači kraj in si poiščeta nov dom, ker v sebi ni imela poguma za pravo ljubezen. Preveč je verjela svoji mami, ki ni verjela v to ljubezen.«

Zakaj je L. postala lezbijka?

»Njena moška osebnost (pretekla) je močnejša od fizičnega spola (sedanjega). Moška osebnost poišče užitek v osebnosti, ki ima ženski fizični spol, kadar ni ponižna v ljubezni telesa. Isto telo ni ljubezen, je življenje, ki išče skupni užitek. Njena osebnost išče žensko telo in moč ženske ne kot zavest ženske, njeno telo išče moškega.

Osebnost si preveč želi ljubezen od ženske, ker ni bila sprejeta od žensk kot moški, od ženske, ki je bila dušna partnerka. Dušni partner jo mora sedaj ljubiti kot ženska. Ljubiti kot ženska pomeni ljubiti moč partnerja, ne šibkost. Ljubiti kot moški je ljubiti nemoč v ljubezni. Nemoč v ljubezni pomeni ponižno slediti. Moč v ljubezni je oblastnost v ljubezni, kot sila v ljubezni, ki išče ljubezen.« 

L.: Kako naj obnovim potrebo po ljubezni do moškega?

a) »Poljubi svojo sliko in PROSI sebe, da vidiš moč moškega v moškem telesu, ne v ženskem telesu.

b) Pomoč v MEDITACIJI:

5-krat ponoviš mantri, v mislih in zaprtih oči:

Om Gáneš Námah Om

in

Om Moški Námah Om.

Pred vsako mantro narediš kratek vdih. Na koncu se prepustiš, da meditacija sama izzveni.

c) TEHNIKA IZPOLNJENE LJUBEZNI DO MOŠKEGA:

Ležiš, roke položiš na srčno čakro, sebe si predstavljaš kot moškega in poiščeš ljubezen v preteklosti, kjer si kot moški bila zavrnjena.

Izrečeš prošnjo:

Prosim za ljubezen v preteklosti,

kjer sem izgubila ljubezen do moških.

 

Prosim Mene,*

da sprejme ljubezen do moškega.

________________________

*Mene = moja dušna zavest 

in 5-krat v mislih, zaprtih oči ponoviš mantro:

Om Gáneš Námah Om.

V polsnu ali snu počakaš, da se konča močnejše dihanje, kratek spanec ali podobno. Po tej tehniki se ne lotimo zahtevnejšega dela, ampak smo še dalje ljubeči do sebe.

č) V krizi pokliči mojstre karme in izreci prošnjo (med prošnjo smo ponižni v sebi): 

Mojstri karme, 

prosim,

odstranite moje hrepenenje,

ki je posledica karme,

ne zavesti ljubezni.

 

Om Gáneš Námah Om! 

Karma nastane kot sila življenja. Lahko jo izničimo tako, da se ponižamo pred mojstri karme, ki so sile ljudi, ne sile duše. To so sile čustev, ki hočejo ponavljanje.« 

L.: Kako naj ustavim željo po lezbičnem razmerju z J.?

»Ona je tvoja sorodna duša, v prejšnjih življenjih je bila tvoja hči, ti njen oče. Ker v prerajanju življenja nisi potrdila ljubezni do nje, te sedaj privlači. Ljubezen potrdiš tako, da občuduješ dušo v njej.

Moli:

MOLITEV ZA POMIRITEV

KARME (DUŠNEGA) SORODSTVA

 

Ti si vedno zame

in jaz sem vedno zate,

da te kot oče potrdim v ljubezni.

 

Nisem ženska,

ki te potrdi v ljubezni,

jaz sem srečna, 

da te ljubim kot oče.

 

Nikoli ne iščem tebe,

vedno iščem sebe kot ljubezen.

 

Ljubim svojo dušo,

ki je sprejela tvojo dušo.

 

Ko si ti iskala mene za očeta,

sva se povezali v ljubezni duš,

ki dajo svoje življenje

za otrokovo življenje.

 

Hvala,

ker sem bila tvoj oče.« 

L.: Zakaj me privlači prav J.?

»Telo je odsev duše, ki hoče združevanje z dušo, ne telesom. Tvoje telo se odziva na sveto prisotnost v J. Ona ni človek, ki ima ljubezen v sebi, je oblastna do ljudi. Poišči pot do sebe.«

Sporočeno je bilo, da je L. že ljubila svojega dušnega brata, to je bil njen mož. Zakaj sta se razšla?

»Ker sta drug drugega kaznovala.«

Zakaj je umrl?

»Zato ker je ostal sam.«

Kakšna je rešitev?

»Naj L. še dalje dela mantre, zato da popravi kazen, ki velja za njo. Kmalu bo srečala svoj dušni par.«

Ali bo L. še kdaj zaživela v dvoje?

»Ima možnosti zaživeti v partnerstvu z drugim moškim, a ne bo.« 

 

S.-jev PRIMER:

IŠČE PRAVO LJUBEZEN 

IZHODIŠČNA INKARNACIJA

»Ko boš začel ljubiti sebe kot moškega, boš začel ljubiti ženske kot potrditev svoje moškosti. Ti si ljubil moškega, ko si bil v ženskem telesu, zelo si ga ljubil, kot da je on ti in ti on. On je bil tvoj dušni par. Imela sta ljubezen vseh ljubezni, dokler ga ni premotila druga ženska. Odšel je brez obrazložitve, brez opravičila, brez slovesa po dveh letih skupnega življenja. Nikoli več nista govorila, in bolečina je bila neznosna.

V tisti inkarnaciji bi naj skupaj prevzela gostilno, in ker te je zapustil, je gostilno prevzel brat. Nikoli več nisi iskal novega partnerja, ampak celo življenje čakal na vrnitev te osebe, ki pa je hitro pozabila, da te je sploh ljubila.

Še vedno iščeš tega moškega, ki ni več moški, ampak je ženska. Poljubi svojo sliko in prosi sebe in ljubezen, ki te je zameglila: 

PROŠNJA ZA PRAVO LJUBEZEN 

 

Prosim sebe

in prosim ljubezen,

ki je ostala v meni

kot nedokončana zgodba,

da se prestavi

v moje novo telo,

telo, ki ni več žensko,

je moško.

 

Zakaj še iščem moškega,

če on je ženska?

 

Ljubim ljubezen v sebi,

ki me bo pripeljala

do ljubezni v tebi,

ki si moja edina.

 

Sorodna duša mame

iz prejšnjih življenj,

ona bo čutila Mene!*«

________________________

*Mene = moja dušna zavest

 

P.-jev PRIMER :

OSTAL ZALJUBLJEN V DUŠNEGA BRATA 

IZHODIŠČNA INKARNACIJA 

»P.-jeva žena je imela razmerje z Z-jem. Žena je bila P.-jeva dušna partnerka. P. je ljubil oba in ostal brez obeh. Kako zelo je trpel!

P. naj poišče sebe kot moškega. Naj ne išče več potrditve kot osebnost, ampak kot moški. Nikoli ne bo mogel uspeti v ljubezni, ki ni moško-ženska, ker ljubezen moški-moški je iskanje preteklih življenj.

Z. ni P.-jeva ljubezen v tej inkarnaciji, njuna duša ju želi združiti v eno telo. P. naj poišče žensko, ki že ima otroke in ga ima zelo rada. To kar P. in Z. čutita drug do drugega, ni sila duše, je prasila duše. Prasila ne išče zavesti, išče materijo, nastavi življenje kot ljubezen v sebi, ne ljubezen kot življenje iz zavesti. P. in Z. sta dušna brata.

P. bo našel mir v sebi, ko bo našel celo dušo in bo pomagal ljudem s podobnimi težavami. Naj moli in prosi za vodstvo novo dušo, ki nastopa kot ljubezen, ne kot sila. 

Ker je P. tako močno želel ljubezen, je dobil moč v ljubezni, ne zavesti v ljubezni. Homoseksualnost je iskanje lastne moči v ljubezni. Nikoli pa ne najdeš miru in občutka ljubljenosti, ker nisi v zavesti, si le v sili. Zato išče ženske kot prijateljice, ne kot ljubimke. Joj, kako boli, ko človek išče ljubezen kot silo samega sebe!« 

P. sprašuje, ali je v preteklih inkarnacijah živel v samostanu.

»Ne, v samostanu ni bil. Tako čuti, ker je bil v Vatikanu, ki pa ni samostan, ampak sedež Cerkve. V Vatikanu je bil pomemben predstavnik Cerkve, tesni sodelavec papeža, ki je v vsakem človeku videl sveto bitje.«

Je bil P. še kako povezan s Cerkvijo?

»V 17. stoletju je na območju Egipta spadal med samooklicane samarijane, ki jih je tedaj preganjal Vatikan. Vodil je svojo cerkev, imel svoje sledilce, a je bil tudi preganjan. Nikoli ni obžaloval tega življenja, ker je pokazal ljudem, da je vse zelo preprosto: 'Ni človek manj ali bolj pomemben, je samo delujoč po božjih zakonih. Svetost življenja je nad vsem, tudi nad človeškimi zakoni. Ne kaznuj šibkejšega, ker svet išče ljubezen, ne moč.' To so bila njegova prepričanja. On ima sveto zavezo: 'Varovati življenje! Varovati otroka, bolnega in revnega!'

Nima pa zaveze poiskati pravo ljubezen. Njegova duša išče to ljubezen kot oazo v puščavi, a je nikoli ne doseže, ker je dal to zavezo življenju. On bi moral to zavezo preklicati s posebno molitvijo in postati duhovnik ljubezni, ne več duhovnik življenja. Nikoli, nikoli ne bo več osamljen moški, ampak potrjen moški!«

Zakaj se je P. usmeril k svojemu spolu?

»Ker ni več našel potrditve sebe v moškem telesu zaradi duhovniškega poklica in tudi v ljubezni ni bil potrjen kot moški. Zato ker je dal zavezo Višjemu, da ne potrebuje več te ljubezni. Hotel je postati dober duhovnik, ki ne sprejema moškega v sebi. Če ne sprejmemo moškega v sebi, ne sprejmemo svojega dela duše – okrnjena zavest je nerazumljeni del moškega spola.«

Ali imajo zaradi zaveze Višjemu podobno težavo tudi redovnice?

»Isti problem je. Tudi one nočejo zavesti ženske, tudi sile ženske ne. Nastanejo iste motnje, ne najdejo več spola v sebi. Mislijo, da je moški za služenje Bogu, ne za partnerja. In poiščejo ljubezen v ženski, ki ima telo manj grešno, ker ni prepovedano imeti ljubezen v istem, le v različnem.«

Kako si lahko P. pomaga pri premagovanju želje po istem spolu?

»Naj moli: 

MOLITEV ZA POMIRITEV

IN PREOBRAZBO

 

Ljubim ljubezen v sebi

in ljubim moč v sebi.

 

Vse kar je moč,

je ostanek starega sveta,

vse kar je ljubezen,

je ljubezen do nasprotij v enakosti.

 

Z njim sem sam v sebi,

enak v enakosti,*

z njo sem,

sem vse v Meni,**

različen v enakosti,

ker le tako lahko najdem

sebe v Meni.

 

Ljubim sebe

kot celoto!«

_____________________

* v enakosti: z Z.-jem je enak v enakosti, ker sta dušna brata, ista stran skupne duše vsak v svojem dušnem paru, samo ena stran; z dušno partnerko pa je različen v enakosti, ker sta moška in ženska stran skupne duše, celota

**v Meni = v dušni zavesti

18. NOVA DUŠA

ČLOVEŠKA DUŠA JE DUŠA, KI NI CELOTA V LJUBEZNI. ČLOVEK NOSI DUŠNO ŽELJO PO LJUBEZNI, JE POLOVICA DUŠE.

Oče, ki ljubi

Oče, ki ljubi,

je duša osončja (Bog),

ki nas prosi,

da se obrnemo k pravi ljubezni:

 

Kaj je nova duša?

»Duša je življenje ljubezni. Duša je zavest v ljubezni.«

Zakaj ljubezen zadeva novo dušo?

»Ljubezen je duša, ki živi novo zavest.«

Kako je človek povezan z nastajajočo novo dušo?

»Duša je v srcu, ni materija in energija, je zavest, je iz čiste ljubezni. Duša ljubi nas. Samo ljubezen nas poveže z dušo! Je mantra, ki ljubi dušo: Om Gáneš Námah Om.«

Kako je nastajajoča nova duša povezana s človekom?

»Duša vedno pozna resnični namen.«

Kaj je osnovna razlika med človekom in novo dušo?

»Človek išče moč življenja, duša išče moč ljubezni.«

Kdaj smo pripravljeni na preobrazbo v novo dušo?

»Ko imamo dovolj ljubezni do življenja, se ne moremo več utelesiti, utelesi nas lahko le ljubezen do duše. Ljubezen in življenje se združita le v duši.«

Iz česa je nova duša?

»Duša je sestavljena iz materialne zavesti in iz zavesti ljubezni. Je materialna iz Sončevih nosilcev materije.«

Živijo nove duše na Zemlji?

»Ne.«

Bodo živele v prihodnje?

»Da.«

Kako bodo videti?

»Ne vem.«

Kako to?

»Ker je življenje prostor, ki variira s časom.«

Ali ima človeštvo dušo?

»Svet/človeštvo nima duše, le planet. Svetovi so materija, ki nosi razvoj – človeštvo je nosilec razvoja ljudi, ki pa so duše (v rojevanju).«

Kaj je življenje?

»Materija v razvoju nove duše, ki živi karmo prave ljubezni.«

Kaj je ljubezen?

»Duša, ki živi novo zavest. Duša je življenje ljubezni (duše ljubezni). Duša je življenje človeške ljubezni (duše življenja).«

Kaj je materija?

»Oblika Očeta, ki je duša osončja.«

Ali živi nova duša v svojem svetu tako kot človek v človeškem, žival v živalskem, rastlina v rastlinskem?

»Živi skupaj z drugimi dušami v svetu duš.«

 

RAZVOJ V NOVO DUŠO

Ali je človeška duša bitje zase?

»Človeška duša je duša, ki ni celota v ljubezni. Človek nosi dušno željo po ljubezni, je polovica duše.«

Kakšna je razlika med bitji z vidika ljubezni?

»Človek nosi dušno željo po ljubezni. Živali nosijo željo po življenju – ponos lastne sile! Rastline nosijo željo po življenju, ki je ponižna v materiji. Minerali nosijo željo po sili. Sili, ki služi življenju, življenje je volja svete ljubezni.«

Kakšna je razlika med bitji z vidika zavesti?

»Duše so zavest. Ljudje so zavest sile, materija v življenju. Živali so sila zavesti, materija v ljubezni. Rastline so zavest sile, materija v življenju. Minerali so sila, Parvati.«

Kako je nova duša povezana z ljudmi, živalmi, rastlinami in minerali?

»Duše imajo ljubezen ljudi. Ljubezen živali je v ljudeh. Ljubezen rastlin je v živalih.«

Zakaj je ljubezen rastlin v živalih?

»Živali živijo zaradi rastlin. Živali so nastale zaradi rastlin.«

In zaradi koga nastanejo nove duše?

»Duše nastanejo zaradi ljudi. V posameznem človeku je polovica duše, človeška duša. Oče in Mati Osončja sta ustvarila ljubezen v življenju človeških duš.«

Kako se rodi nova duša?

Najprej je praduša.

Kaj je praduša?

Praduša je »prazavest, čista zavest«. Ni bitje, »je stanje«, ki želi »napredovati v bitje«, to je pot razvoja, ki je ljubezen.

Zakaj hoče napredovati v bitje?

»Ker ljubezen ni samo delovanje, je most do sebe, noče sebe kot bitja, hoče sebe kot zavest. Most do sebe je duša, ki vidi sebe. Kot bitje smo pretočni za delovanje, kot stanje smo nedejavni, smo brez želja misli in občutkov, smo nič. Nič je zavest, ki sprejme sebe kot nemoč, ne kot moč. Človek je še sila, ne more iti v nič. Sila, ki ni sila, je prazavest. Prazavest še ni udejanjena kot ljubezen, zavest je udejanjena prazavest. Zavest je svetlejša, žlahtnejša od prazavesti, je biser, ki je nastal iz kamna.«

Kaj je bitje?

»Bitje je oblika, ki ima zavest in silo.«

Koliko svetov bitij živi v materiji širom vesolja?

»7 svetov: (1) Minerali so ljubezen, ki noče zavesti, je sila življenja. (2) Rastline so ljubezen, je zavest sile, sile, ki ni sveta, ker je v materiji. (3) Živali so ljubezen, ki išče silo – noče zavesti, ima le silo ljubezni. (4) Ljudje so ljubezen, ki hoče silo – išče zavest. (5) Duše so ljubezen, ki je sila v zavesti. (6) Monade so ljubezen, ki je zavest v sili. (7) Atomska bitja so ljubezen, ki sveti.«

Kje se nahajajo praduše?

V »središču osončja (blizu Sonca) pri Očetu« (Osončja, Očetu Ki Ljubi).

Kako praduša kot stanje postane bitje v materiji?

Tako da se preda prasili. »Prasila je sila v sili, praduša zavest v zavesti.« Praduša razpade na dva dela, ki se razdelita na več mineralov, ti so zametek pravih bitij. Če se sila v mineralih in zavest ob mineralih privlačita, se reinkarnirajo v rastline, ker zavest hoče k sili v materijo (v telo). Rastline so prava bitja, ker imajo zavest v sebi (v telesu).

(opomba: v »narekovajih« so Očetova sporočila dobesedno navedena, brez narekovajev povzeta) 

19. ROJEVANJE NOVE DUŠE

VSI DUŠNI PARI SO ŠIVA IN PARVATI, OČE IN MATI LJUBEZNI. (Oče, ki ljubi)

Oče, ki ljubi,

je duša osončja (Bog),

ki nas prosi,

da se obrnemo k pravi ljubezni: 

PRADUŠA

Praduša je stanje čiste zavesti ali prazavesti, je prabitje, ki hoče napredovati v bitje. Bitje je oblika, ki vsebuje že oboje, zavest in silo. Praduša se razpolovi, in tako se njeni polovici lahko združita s prasilo. Prasila je prabitje, nasprotno praduši, in ta združitev je že ljubezen, ker polovici dobita vsaka svoj spol, ena postane moška in druga ženska polovica, s tem pa sta že del skupnega nastajajočega bitja, imenovanega nova duša. Rojevanje nove duše je postopno, poteka v več svetovih. 

MINERALNI SVET

Najprej se polovici materializirata v tekočem jedru planeta v skupno 2048 mineralih, ki jih izbruha vulkan na površje planeta. Mineral ni pravo bitje, ker ima v sebi le silo, ne tudi zavesti. Povezanost med silo mineralov in zavestjo ob njem je ljubezen, in če je te ljubezni toliko, da hoče zavest v obliko, nastane potreba višji obliki življenja. To je rastlinska oblika. 

RASTLINSKI SVET

Če je med dušnima polovicama dovolj ljubezni, se minerali povezujejo in reinkarnirajo v rastlinskem svetu, kjer se rodijo kot rastline (skupno 128). Rastlina je že bitje, ker ima v sebi tudi zavest, ne samo silo. Oče in Mati se prvič združita v rastlini. Dokaz je spolno razmnoževanje. 

ŽIVALSKI SVET

Vse rastline nekdanje praduše se medsebojno ljubezensko združujejo kot pari obeh dušnih polovic, in če je med njimi dovolj ljubezni, se (po največ 108 inkarnacijah) združijo ter reinkarnirajo v živalski svet živali, kjer se rodijo kot skupno 16 živali. Tudi vse te živali se medsebojno ljubezensko združujejo kot pari obeh dušnih polovic, in če je med dušnima polovicama dovolj ljubezni, se (po največ 108 inkarnacijah) združijo ter prestopijo v višji svet ljudi, kjer se rodijo kot skupno 4 ljudje. 

ČLOVEŠKI SVET

Ti ljudje sestavljajo dva stalna para moških in žensk, par ljubezni in par življenja, ki predstavljata dušni polovici rojevajoče se nove duše. Tudi onadva se ljubezensko združujeta, a vedno vsak par zase, ljubezensko združevanje dušnih bratov in sester zavira ljubezen nove duše. V najkasneje zadnji inkarnaciji se rojevajoča nova duša rodi kot en moško-ženski dušni par, ki se nato združi v novo dušo in se rodi v svetu duš.

»Mutant – nova zavest prinese novo obliko. 108-krat smo rastlina, 108-krat smo žival, prehajamo iz vrst živali, ki se vedno bolj spolno zadovoljujejo.«

Če dušni ima dovolj ljubezni zase, ne pa za svet duš, se v 109. inkarnaciji še enkrat utelesi, tokrat v skupnem človeškem telesu kot ENODUŠNO BITJE, zaradi razvoja v novo dušo. Enodušno bitje se ne vidi več v človeškem svetu, navdihovanje drugih je stranski učinek (prim. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla ter vrsta znanih in neznanih izstopajočih posameznikov). 

 

ROJEVANJE NOVE DUŠE NI SAMOUMEVNO

Rojevanje nove duše žal ni samoumevno, praduše premalokrat postanejo nove duše. Razvoj v novo dušo je mogoč le, če je dovolj ljubezni med moško in žensko dušno polovico. Ta ljubezen se najprej kaže kot povezovanje sile 2048 mineralov in zavesti ob njih. Nato se kaže kot povezovanje moško-ženskih dušnih parov 128 rastlin (v največ 108-ih inkarnacijah). Zatem se kaže kot povezovanje moško-ženskih dušnih parov 16 živali (v največ 108-ih inkarnacijah). Nato se kaže kot povezovanje dveh moško-ženskih dušnih parov 4 ljudi, ki se zlijejo v 1 dušni par (najkasneje v zadnji, 108. inkarnaciji).

Če te ljubezni med dušnima polovicama razpadle praduše ni v mineralnem, rastlinskem, živalskem ali človeškem svetu, se nova duša ne more roditi. V takšnem primeru se polovici rojevajoče se nove duše nekje vmes preobrazita v bitja sile ali deve. »Deva je bitje, ki služi materialni zavesti, človek je bitje materialne zavesti in zavesti ljubezni.«

Če se razvoj v dušo ustavi na človeški stopnji, dušna partnerja v 109. inkarnaciji postaneta dvoje angelov (običajno). Če se ustavi na živalski stopnji, v 109. inkarnaciji nastanejo živalske deve (ljudje jih doživljamo kot nagone). Če se ustavi na rastlinski stopnji, v 109. inkarnaciji nastanejo rastlinske deve (škrati, palčki in vile), in tudi na mineralni stopnji se lahko ustavi.

Katera žival je materialno predhodnik človeka?

»Ptiča orel in sova sta predhodnika človeka, ker sta bolj v zavesti kot sesalci. Sova in orel sta evolucija do človeka z vidika zavesti.«

Ali niso po razvitosti sesalci bližje človeku kot ptice?

»Način rojevanja ni pokazatelj razvitosti bitja. Sesalci smo postali zato, ker človeška duša išče tako dolgo pot v svet. Sámo telo ni pomembno, pomembna je ljubezen. Telo je le vozilo, ki ga duša najde, kar je bolje, saj telo ne more iskati duše.« 

 

ROJEVANJE NOVE DUŠE V ŠTEVILKAH

rastlino se združi 16 mineralov (mineral še ni pravo bitje, ker ima zavest ob sebi), rojevajoča se nova duša ima 2048 mineralov.

žival se združi 8 rastlin oz. 4 moško-ženski pari rastlin (v rastlini je prvič zavest v obliki, dokaz je spolnost), rojevajoča se nova duša ima 128 rastlin.

človeka se združijo 4 živali oz. 2 moško-ženska para živali (dušno sta človeku najbližji živali orel in sova), rojevajoča se nova duša ima 16 živali.

V novo dušo kot bitje zase se združijo 4 ljudje oz. 2 moško-ženska para ljudi (ki se najkasneje v zadnji, 108., inkarnaciji zlijeta v 1 moško-ženski dušni par), toliko ljudi ima rojevajoča se nova duša. Dušna brata (moški četrtini) se zlijeta v moško polovico, dušni sestri (ženski četrtini) v žensko polovico, ostane par dušnih polovic. Zlitje se zgodi najkasneje med predzadnjo in zadnjo inkarnacijo. 

 

NOVA DUŠA JE KOT MATI

»Duša je kot mavrica, spreminja barvo in svetlobo. Duša je postaja na poti v ljubezen, čaka, če bomo prišli.

Prehod iz ene vrste bitja se zgodi kot premik v zavesti. Kot da te postaje/oblike čakajo na novo zavest.

Nova oblika čaka na nas, ko je zavest pripravljena. Oblika je sila, ki išče zavest, ki ji pripada, je dušna sila zavesti.

Na vse ljudi čaka duša kot zavest v novi obliki. Duša išče vse svoje dele kot mati svoje otroke.«

(opomba: v »narekovajih« so Očetova sporočila dobesedno navedena, brez narekovajev povzeta) 

20. OSCILACIJA NOVE DUŠE V MATERIJO

Med moško in žensko silo pride do trenja, zaradi tega pride do vulkanskih izbruhov...

…vulkanske kamnine so iz jedra planeta, ki je dušna zavest…

…dokler je kamnina v vročini, je v ljubezni, ko je v hlajenju, ni v ljubezni. (Oče, ki ljubi)

Oče, ki ljubi,

je duša osončja (Bog),

ki nas prosi,

da se obrnemo k pravi ljubezni:

 

Kako začne nastajati nova duša/bitje?

»Zavest pade v materijo – dobi obliko, ki išče vsebino, ki je ljubezen. Zavest pade v sebe kot obliko, ljubezen pade v sebe kot v vsebino, sila pade v moč v prostoru. Dušna zavest lahko pride v življenje samo skozi ljubezen.«

Kako lahko imajo ljubezen minerali?

»To je lahko samo nova kamnina, ki je vulkanska. To je kamnina, ki v ognju išče pot v svetlobo.«

Velja to za vse kamnine?

»Stalagmiti in stalaktiti so iz vode, ne iz ognja. Ker ogenj je preobrazba, voda je potovanje, potovanje brez ločevanja. Potovanje vode nosi spomin, vulkan nosi novo materijo. Duša oscilira kot materija. Duša ni nova, materija je nova. Materija tudi išče pot v ljubezen do duše. Tako kot duša ljubi materijo, tako materija ljubi dušo, ker sta prežeti z ljubeznijo, ki je moška in ženska. Ljubezen išče pot v materijo, duša išče pot v materijo, materija išče pot v dušo. Ker ni nirvane, je tenzija svete ljubezni. Sveta tenzija je pritisk svete ljubezni na materijo.«

Ali so vulkanske kamnine edina osnova za novo dušo, in s tem za rastline, živali, ljudi?

»Vulkanske kamnine so iz jedra planeta, ki je dušna zavest. Dokler je kamnina v vročini, je v ljubezni, ko je v hlajenju, ni v ljubezni. Vročina pomeni, da ni več iskanja ljubezni.«

Ali bo še led na polih?

»Ne.«

Je to konec človeštva?

»To, da se bo vse segrelo, ne pomeni konec življenja za ljudi. Ker bodo tu kot duše.«

Zakaj krščanstvo povezuje pekel s podzemljem, jedrom Zemlje?

»V jedru je praduša razdeljena na dva dela, ki se skozi erupcijo razdelita na več mineralov. Med moško in žensko silo pride do trenja, zaradi tega pride do vulkanskih izbruhov.«

Kako pa pride ta vročina v jedro zemlje?

»Oscilacija zavesti je v vročini, zato je to jedro vroče.«

Zakaj torej pekel?

»Zato ker je Satan sila, ki noče ostati v duši, hoče ven. SATAN je sila, ki loči duše, KRISTUS sila, ki povezuje duše, GANEŠ sila, ki razvija duše.«

Se je Satan utelesil?

»Ne, ker je potreben v Zemlji, kjer deluje kot sila, ne na Zemlji, kjer deluje kot bitje.«

Je še smiselno pokopavati trupla ljudi, ki so duše ljubezni, v zemlji?

»Da in ne. Da zato, ker je pod zemljo proces razpada naraven. Ne zato, ker je ogenj boljši za preobrazbo, ker je ogenj ljubezen.«

Se pravi, da je primerna kremacija in razsip v zemljo?

»Žara ni v redu, ker prah je last zemlje, in atomi iščejo svobodo.«

Kaj pomeni, da atomi iščejo svobodo?

»Hočejo se preobražati dalje.«

Kaj pa indijski pogreb, je primerno, da kremiramo truplo na splavu, ki ga spustimo po reki?

»Da in ne. Da, ker s tem oddamo prah planetu. Ne, ker je voda iskalka sile, ne zavesti.«

Lahko človeško truplo pustimo kar tako, da obleži na zemlji?

»Da, razpad je hitrejši kot v zemlji, zato ne škodi ljudem.«

Kaj pa pri smrti zaradi nalezljive bolezni?

»Kuge ne bi bilo, če ljudje ne bi imeli slabe higiene. Niso pravilno ločili hrano in izločanje. Izvor kuge ni bil v telesih, ampak v človeški... v človeškem pomanjkanju in iskanju slabe hrane. Kolera – ljudje niso dojeli, da voda ni samo tekočina, ampak tudi hrana, ki je kazen za njih.«

So samo vulkanske kamnine nosilke duše?

»Minerali, ne kamnine.«

Je Zemlja votla?

»Ne, jedro je tekoče.«

Kaj pa so potresi?

»Potres je naravni pojav, ko magma sili na površje.«

V magmi so duše?

»Minerali so razcepljene duše. Niso več zavest, so le sila. Zavest dobiš takrat, ko postaneš bitje, ki se razmnožuje.«

So sedimenti, minerali, ki niso vulkanskega izvora, povezani z devami?

»Deve so sile same v sebi, ki ne razdružujejo in ne povezujejo.«

Ali črni magi ne naročajo devam, da opravijo kaj materialnega za njih?

»Ne, črna magija je delo z zavestjo, ki išče materijo, ne s silo. Zavest je močna, ker se množi sama v sebi. Množi se z obredi, ki so povezani z voljo in niso v ljubezni do Boga zato, ker iščejo obred kot moč, ne kot ljubezen.«