MOLITVE LJUBEZNI

…moli zjutraj in zvečer, in tvoje srce bo vedno srečno. (OČE, KI LJUBI)

MOLITEV išče sveto stanje, z njo spreminjamo ljubezen v sebi…

…izrečemo jo, ko imamo čas za sveti obred in iščemo povezavo s sveto zavestjo…

1. MOLITVi ZA DUŠNEGA PARTNERJA IN PARTNERKO

2. MOLITEV ZA KONEC KARMIČNE ZVEZE

3. MOLITEV ZA PREMAGOVANJE STRAHU PRED LJUBEZNIJO V DUŠI

4. MOLITEV ZA PRAVO SREČO V LJUBEZNI

5. MOLITEV SEBI (ODVISNOST) 

6. MOLITEV ZA SEBE V SEBI 

7. MOLITEV ZA LJUBEZEN KOT POMOČ IN NEMOČ 

8. MOLITEV ZA OSVOBODITEV OD PRASILE  

9. MOLITEV ZA ODRAŠČANJE V ŽENSKO

10. MOLITEV ZA ODPRAVO NAPAK PRI DELU

11. MOLITEV ZA RAZVEZO KARMIČNIH VEZI

12. MOLITEV VSEH MOLITEV

13. MOLITEV LJUBEZNI

14. MOLITEV ZA OBILJE

15. MOLITEV ZA POTRDITEV LJUBEZNI

16. MOLITEV 'MOST DO LJUBEZNI'

17. MOLITEV ZA LJUBEZEN, NE MOČ ŽENSKE V SEBI

18. MOLITEV ZA ŽENSKO V SEBI, KI PRINAŠA ŽIVLJENJE

1. MOLITVI ZA DUŠNEGA PARTNERJA IN PARTNERKO

Nemoč v dvoje da prostor za pravo ljubezen. (OČE, KI LJUBI)

Rada bi sporočila le to, da iskreno mislim, da M. ni moja druga polovica duše. Iskreno mislim, da moški, ki vsaj nekaj čuti do ženske, se do nje obnaša ČISTO DRUGAČE kot on do mene. Res. Že ves čas, kar se poznava, je M. v resnici zares sebičen človek in daje mi zelo zelo malo. Po drugi strani rad veliko vzame. Menim, da se moški, ki jim je kaj do ženske, obnašajo zelo drugače... 

OČE, KI LJUBI, vam sporoča: "M.-ju postani prijateljica, ne partnerica za vsako ceno. Če ni dovolj ljubezni v sebi, se dušna zavest ne postavi kot ljubezen, ampak kot dušna sila. Takrat želja postane moč, ne ljubezen. Takrat partner dela iz sile, ne išče nove zavesti. Takrat hočemo tebe kot sebe, imamo silo, ki ne združuje, le poseduje.

Most med posedovanjem in združevanjem je ljubezen v sebi. Takrat delamo tehnike iskanja ljubezni v sebi, ne ljubezni v duši. Tehnike iskanja ljubezni v duši – mantre. Tehnike iskanja ljubezni v sebi – meditacije, nagovori, prošnje in zahvale, molitve. 

Moli za dušnega partnerja: 

  MOLITEV ZA DUŠNEGA PARTNERJA

 Moč je v meni

in ljubezen je v meni.

 

Moč ni samo moč,

je tudi pomoč ali nemoč.

Nad nemočjo je moč,

nad močjo je pomoč.

 

 Pomoč je moč ljubezni,

moč je brez ljubezni,

nemoč je čista ljubezen –

nemoč ni poraz,

je zmaga ljubezni.*

 

M.** je združitev moči in ljubezni.

Jaz sem lahko moč in ljubezen,

lahko sem nemoč kot ljubezen

in lahko sem moč brez ljubezni.

 

Samo moč poseduje –

pomoč in nemoč združuje.

 

Ni ljubezen že tu,

ljubezen se udejanja

kot pomoč in nemoč,

nemoč je prostor za ljubezen!

_______________

*Nemoč ni nemoč življenja, ampak nemoč v sili, ki ni blagoslovljena, ker nima višjega namena.

**  vstavimo ime svojega dušnega partnerja

Tudi tvoj dušni partner M. lahko moli zate: 

MOLITEV ZA DUŠNO PARTNERKO

  Jaz sem moč v življenju,

ki išče nemoč v ljubezni, 

ki je prava.

 

Nisem živeče bitje,

ki ljubi,

sem ljubeče bitje,

ki živi.

 

Jaz nimam sebe,

če nimam tebe,

ki si edina prava!"

2. MOLITEV ZA KONEC KARMIČNE ZVEZE

"Nisi ti kriv in nisem jaz kriva, če se ne razumeva, ampak poiskati morava tudi srečo, ne partnerstva za vsako ceno." (OČE, KI LJUBI)

Sporočeno je bilo, da sem s prvim fanto le karmično povezana. Večkrat sem ga zapustila, a se vedno vrnila, ker je grozil s samomorom. Ali mi lahko pomagate, da zaključiva  zvezo?

OČE, KI LJUBI, odgovarja: "On ne išče ljubezni, išče le potrditev, da je on v redu. Poljubi njegovo sliko in izreci naslednjo Molitev

Ti si najpomembnejši moški

v mojem življenju,

ker si mi pokazal,

kako moški ljubi žensko,

in bilo mi je zelo lepo.

 

Moja ljubezen je v tebi

in tvoja ljubezen je v meni,

in to ne bo nikoli drugače.

 

Nisi ti kriv

in nisem jaz kriva,

če se ne razumeva,

ampak poiskati morava tudi srečo,

ne partnerstva za vsako ceno.

 

Jaz te še naprej občudujem

in spoštujem kot moškega,

ki zna poskrbeti za žensko.

Hvala za Molitev.

 

Če ga sedaj z molitvijo potrdite kot moškega, ne bosta več iskala te ljubezni. Molitev je dovolj izreči enkrat, če je resnično iz srca. Če te molitve ne čutite dovolj v srcu, jo izrecite enkrat na dan, 7 dni zapored. Pred vsako molitvijo poljubite njegovo sliko."

Hvala za Molitev, sem jo delala. Nehal je groziti, da se bo ubil in me več ne kliče. začela sem se dobivati s fantom, ki sem mu že dolgo všeč, mi lahko poveste, kako sva dušno povezana?

Ta fant je vaša sorodna duša, je sporočeno, v enem prejšnjih življenj je bil vaš oče, vi njemu hči. 

3. MOLITEV ZA PREMAGOVANJE STRAHU PRED LJUBEZNIJO V DUŠI

"Dušni partner zavrne našo moč – nikoli ljubezni." (OČE, KI LJUBI)

Ali je mogoče, da bi kakšna druga duša oz. človek (črna magija) stala med nama z dušnim partnerjem in preprečevala najino zbliževanje ? 

OČE, KI LJUBI, odgovarja: "Magija je delo sile, ki nima zavesti ljubezni. Tvoja zavest je takšna, da ji ta sila ne more slediti, ker si duša ljubezni.

Med vama je samo karma ljubezni, ker sta se v prejšnjih inkarnacijah zavračala. Oba morata imeti dovolj ljubezni v sebi, in vajina dušna ljubezen se udejanji.

Strah pred dušno ljubeznijo premagamo tako, da poiščemo ljubezen v sebi – ne moči. Ljubezen v tebi najde ljubezen v dušnem partnerju. Dušni partner zavrne našo moč – nikoli ljubezni.

Pomagaj si z Molitvijo:  

Jaz sem ljubezen,

ki bo našla sebe v tebi, 

in če bom ostala sama,

bo ljubezen nova

 postala prava." 

4. MOLITEV ZA PRAVO SREČO V LJUBEZNI

Kaj iščem v ljubezni do svojega partnerja - človeško srečo ali dušno?

Kako sem dušno povezan s svojo nekdanjo učenko L., s katero poslovno sodelujem in se odlično razumeva?

OČE, KI LJUBI, odgovarja: 

"Z njo si karmično povezan, v eni prejšnih inkarnacij je bila tvoja učenka. Ko si bil njen učitelj, si jo pripravljal za študij na konservatoriju, in si se zaljubil vanjo.

Poljubi njeno sliko in izreci Molitev: 

Jaz sem ljubezen,

ki ni iskanje sreče v človeškem,

ampak iskanje sreče v dušnem."

5. MOLITEV SEBI (ODVISNOST)

Zakaj molitev sebi?

Molitev sebi je individualna in pomaga osebnosti, da premaga samo sebe. Osebnost sebično išče samo zadovoljitev sebe. Dušna zavest išče sveto ljubezen, ne ljubezni druge osebnosti. Osebnost ljubi osebnost skozi pričakovanja o drugem in mu kasneje zameri, če ta pričakovanja ne izpolnjuje. V dušni ljubezni ni pomembno, kaj bo partner počel, ampak kako bo ljubil dušo bolj kot sebe.

Kako naj dušna partnerja ljubita skupno dušo – kako?!

Da se ljubita kot moški in ženska, ne kot osebnost osebnost! Kot moški in ženska ne razmišljata, ali sta uspešna, ampak samo, ali sta drug od drugega kot telo, osebnost in zavest – ne pa samo, če sta kot osebnost potrjena!

Kako pa lahko premagata osebnost?

Tako da ljubita le skupno dušno zavest (dušo), ki je pomembnejša od osebnosti!

Zakaj je duša pomembnejša kot osebnost?

Ker je dušna ljubezen čista, brez pogojev, človeška ljubezen pa išče zadovoljevanje svojih potreb in želja, ki pogojuje ljubezen do drugega.

Ali človek lahko živi takšno dušno ljubezen?

Ne povsem – le toliko, kolikor je svet lepši! Ker sebe ne dokazujemo več kot nekoga, ki je močan, ampak ljubeč. Premagaj svojo moč in poišči vajino ljubezen, ki ni boj – je pomiritev! Ta pomiritev je sreča, ki ni od zunaj, je od znotraj.

Ali imata dušna partnerja v partnerstvu tudi težave?

Da, če se ne slišita in ne delujeta kot celota in iščeta samo svoj prav! Tedaj se naj povežeta kot ljubezen v srcu, ne kot moč v glavi. Izmenična mantra za Ganeša in Šanija, ponoviš 10-krat v srcu – ker 10 razpolovi moč, ki je nepotrebna.

Zakaj razpolovi?

Ker prevelika moč izprazni srce.

Ali se lahko tako povežemo tudi z osebo, ki ni naš dušni par?

Da.

Se je potrebno povezovati z drugimi?

Da – da izgradimo most ljubezni, ne most moči. Lahko delajo vsi, ker mantre so priklic ljubezni, ne moči.

Je razlika, s kom se povezujemo?

Da – z drugimi bomo začutili prisotnost njihove duše kot ločeno vesolje, z dušnim partnerjem ali sorodno dušo pa tudi zlitje s to dušo, ki se občuti kot skupno vesolje.

Se lahko mantre zlorabijo?

Da – če se uporabljajo kot prepoved ljubezni.

Kako je to mogoče?

Mantre kot prehod so most, mantre kot zaščita so ustavitev prehoda! Vse mora biti in je pretočno, nič ne ostaja zunaj – tudi sila, ki nima zavesti, ne! Če mantramo za zaščito, smo ustavili ljubezen, ker smo zaprli vrata. Mantranje za pravo ljubezen ustavi sile, ki so nepotrebne za naš razvoj, ker praznijo naše srce – vse odvisnosti, ki iščejo stanje lastnega užitka, ne užitka, ki je zaradi užitka drugega. Odvisno je od povezanosti v skupnem užitku – to sta dva, ki se ljubita kot dvoje v enem, ne kot iskanje lastnega užitka

Ali je odvisnost iskanje užitka za sebe?

Vse odvisnosti so iskanje ljubezni v sebi, ki pa ni prava, ker je od neke materije, sile – ne od zavesti. To je iskanje sile v sebi kot ljubezni v sebi – s pomočjo rastlin, spolnega vzburjenja, sile vrednosti (denarja), sile potrjene moči v igrah…

Kako poiščemo ljubezen kot zavest v sebi – ne kot silo?

Da ljubimo sebe bolj kot silo, ki prazni srce. Vsak dan poljubimo svojo sliko in izrečemo Molitev sebi:

 

Jaz sem več kot ta osebnost, 

jaz sem duša, ki ljubi to osebnost,

ki išče pot do sebe kot sila,

ne kot zavest.

 

 Ljubezen se prebuja v meni, 

ne prihaja od zunaj kot odvisnost 

od dogodka, odnosa ali zaužitih substanc, 

Jaz sem že vse to – ne glede na dogodek,

odnos ali zaužito rastlino kot hrano ali kot mamilo,

le povezave ni, ki me pomirja,

kadar sem prestrašen.

 

Ni svet samo v materiji,

je svet v zavesti,

ki je bolj ljubeč kot vsa materija skupaj.

 

Prosim ljubezen vseh ljubezni,

pridi v mojo zavest

in premagaj sile, ki niso ljubezen –

so samo kratek užitek brez ljubezni.

 

Hvala Očetu, ki piše to Molitev!

 

Ali lahko tudi odvisnik sledi tej molitvi?

Da – ker zavest prepreči željo po iskanju občutka, ki ga išče telo.

Ali ga bo ta molitev pozdravila?

Da – molitev sebi, mantre za dušno povezavo in meditacija za iskanje zavesti v sebi, ne skupne zavesti. Meditacija naj išče ljubezen v sebi, ne spremembe v človeštvu. To je meditacija, ki je namenjena iskanju lastne prisotnosti, ki je sveta – naša dušna zavest bo poiskala drugo dušno zavest in šele takrat priznala, da je sama prešibka za vplivanje na človeške spremembe.

Vse odvisnosti so iskanje ljubezni v sebi, ki pa ni prava. (OČE, KI LJUBI)

6. MOLITEV ZA SEBE V SEBI

Poišči sebe v sebi, ker nisi v drugih ljudeh. (OČE, KI LJUBI)

Ali je možnost z vama obema? Sta za? ŽELIM VAJU OBA... 

OČE, KI LJUBI, vam sporoča: "Kdo si, ki tako pišeš ali si tako nesrečen? Poišči sebe v sebi, ker nisi v drugih ljudeh.

Pomagala ti bo Molitev:

 Jaz sem jaz,

ki delam,

ki ljubim,

ki živim.

 

Nisem drugi,

ki dela,

ki ljubi

in živi.

 

In tako bo,

dokler ne postanem dvoje v enem,

duša, ki nima telesnih želja."

7. MOLITEV ZA LJUBEZEN KOT POMOČ IN NEMOČ

Pred Obredom se odpri duši in ljubezni moškega, ki te čaka. Poljubi svojo sliko in si povej, da mantre delaš za ljubezen, ne kot še eno delo. (OČE, KI LJUBI)

Pri meni se prav nič ne dogaja (nobenega moškega na vidiku), redno pa opravljam Obred celote, saj me pomirja in mi dobro de. 

OČE, KI LJUBI, vam sporoča: "Pred Obredom se odpri duši in ljubezni moškega, ki te čaka. Poljubi svojo sliko in si povej, da mantre delaš za ljubezen, ne kot še eno delo. 

Kadarkoli boš pomislila na to, da se ti nič ne dogaja, preberi spodnjo molitev:

 

Ko sem ljubezen,

sem rojstvo, obstoj in smrt,

ko sem delo,

sem obstoj,

ko sem življenje,

sem rojstvo in smrt.

 

Ko sem moč,

sem 'jaz',

ko sem nemoč,

sem 'sem',

ko sem pomoč,

sem 'jaz sem'.*

 

Ko sem ljubezen kot nemoč,

sem ljubezen, ki ljubi.

Ko sem ljubezen kot pomoč,

sem ljubezen, ki živi.

Ko sem moč v ljubezni,

iščem sebe kot ljubezen tam,

kjer ljubezni ni,

najdem sebe kot moč

in mislim, da je to ljubezen.

 

Ljubim ljubezen v sebi

in ljubim ljubezen v tebi, 

in svet bo ljubeč kot nikoli prej.

 

Poljubi svojo sliko in izreci molitev zjutraj in zvečer, in svet bo lepši v ljubezni in življenju." 

______________

*'sem' je zavest, 'jaz' je sila. Mantra zavesti: Om Semi Same Namah Om – 'dih brez delovanja'

8. MOLITEV ZA OSVOBODITEV OD PRASILE

"Moli za ljubezen v zavesti, ker ta sila bo (sicer) postala neukrotljiva žival, ki išče silo same sebe." (OČE, KI LJUBI)

Zakaj po več desetletjih ne morem nehati misliti na sošolko, ki me je takrat vabila, a vedno zavrnila. Je morda ona moj dušni par?

OČE, KI LJUBI, odgovarja, da imata samo karmični odnos.

Je to dober odnos za zvezo?

Ne, karmična zveza običajno zavira razvoj, ker ponavlja staro ljubezen, ki ni prava, je človeška, praznuje življenje, daje samo obstoj, ne omogoča razvoja v dušo (več na: https://www.heragea.com/438601333, 11. DUŠA RAZLIKUJE ŠTIRI VRSTE PARTNERSTVA).

Me morda privlači spol njenega srca?

Ne, oba imata moški srčni spol.

Je to dobro za ljubezen?

Ne, ljubezen povezuje nasprotne sile v isti zavesti. Spol je sila.

Zakaj je še vedno ne morem pozabiti?

Oče sporoča, da mislite, da vas je kaznovala, a ste sami iskali ljubezen, ki ni bila prava, iskali ste ponos moškega, ne duše, ki vas je iskala. Zaradi sile moškega ne razlikujete karme in duše, ne vidite razlike med človeško in dušno ljubeznijo, vedno vidite silo ljubezni v drugem, ne zavesti ljubezni. Ne želite si ljubezni iz sile, a ne vidite drugega kot silo, in to vas frustrira.

Pokličite ljubezen kot zavest, ne ljubezen kot silo. Molite za ljubezen v zavesti, ker ta sila bo (sicer) postala neukrotljiva žival, ki išče silo same sebe.

Molitev:

Prosim sebe in prosim ljubezen v sebi,

da me osvobodi sile, ki ni moja,

je prasila, ki je našla pot do mene,

ko nisem bil pripravljen.

 

Jaz sem ljubezen, ki išče ljubezen,

ne prasila, ki išče silo življenja.

 

Hvala za Molitev.

 

Ljubimo ljubezen kot zavest, ne kot silo, samo to presega prasilo. 

9. MOLITEV ZA ODRAŠČANJE V ŽENSKO

Otrok vedno želi, da ga slavimo kot življenje, ne kot ljubezen, ker še življenja ni sprejel kot ljubezen. (OČE, KI LJUBI)

Prosim Očeta, če lahko pove, zakaj 13-letni hčerki ne pomagajo zdravila proti izkašljevanju in sluzi. Ima močno otečene bezgavke, je alergična na pršice in določene vrste sadja, v telesnem razvoju zaostaja za sošolkami, zelo potrebuje mojo pozornost.  

OČE, KI LJUBI, vam odgovarja: »Ona ima alergijo, ker življenje od nje preveč zahteva in ji premalo daje, premalo ljubezni/pozornosti do njenega obstoja, ne do njene ljubezni. Otrok vedno želi, da ga slavimo kot življenje, ne kot ljubezen, ker še življenja ni sprejel kot ljubezen.«

Zakaj pa je življenje ljubezen?

»Ker pride kot ljubezen in odide kot večja ljubezen, kot je prišla.«

Ali lahko otrok sprejme življenje kot ljubezen?

»Da, ko se prvič zaljubi.«

Zakaj ima dekle močno otečene vratne bezgavke?

»Ne, ščitnico, njena ščitnica ji zaustavlja razvoj telesa. Poljubi naj fanta, ki ga ljubi. To Molitev naj izreče vsak dan: 

 

JAZ SEM OTROK, KI SE SPREMINJA V ŽENSKO,

ŽENSKO, KI LJUBI SEBE KOT LJUBEZEN IN IŠČE LJUBEZEN.

 

JAZ SEM ŽENSKA, KI LJUBI,

NE SAMO OTROK, KI IŠČE LJUBEZEN MAME, 

MAMA JE ŽENSKA, KI LJUBI,

NE SAMO MAMA, KI IŠČE LJUBEZEN OTROKA.

 

VSE, KAR IMAM, JE LJUBEZEN V MENI,

IN VSE, KAR NIMAM, JE LJUBEZEN V TEBI,

KI ME ČAKAŠ KOT MOŠKI MOJE LJUBEZNI.

 

HVALA ZA MOLITEV.«

 

Sporočam, da je hčerka imela ljubezensko zvezo, trajala je nekaj tednov, kmalu potem, ko sem ji prenesla vaš odgovor in Molitev. Že prvi dan zveze je dobila menstruacijo, zdravje se ji je popravilo (ima le krče v želodcu, a redko). Začela je rasti, v kratkem času je zrasla za 10 cm.

10. MOLITEV ZA ODPRAVO NAPAK PRI DELU

"Jaz nisem delavka kot mučenica, jaz sem delavka kot mojstrica svojega dela." (OČE, KI LJUBI)

Imam težave pri delu, ne morem ga opravljati brez napak. Šef mi je očital, da sem nezanesljiva, kar me je zelo zabolelo, ker bi naredila vse za to, da dobro opravim svoje delo. Sprašujem za nasvet, kako naj v bodoče opravljam svoje delo brez napak. 
 

OČE, KI LJUBI, odgovarja, da sta s šefom v karmičnem odnosu. Bil je tvoj ljubimec (18. stol.), ki si ga zapustila, ko te je zaprosil za roko - to ga je zelo prizadelo. Rešitev: poišči sebe kot delavka.

 

Molitev:

 Jaz sem delavka, ženska, učiteljica in svetnica,

jaz nisem delavka kot mučenica,

jaz sem delavka kot mojstrica svojega dela.

 
Jaz sem ljubezen v sebi 

in ti si ljubezen v sebi,

 tudi ko mene iščeš kot napačno osebo.
 
 Vse bom naredila, da bom našla ljubezen v sebi,
 in delo bo prišlo kot nagrada,
ne kot kazen.

 

Molitev opravljaj 21 dni zvečer, ker si takrat najbolj v sebi.

 

 

PROŠNJA ZA KONEC KARME S ŠEFOM  

 

 Prosim ljubezen v sebi in prosim ljubezen v njem,

 

da se ljubezen pomiri in osvobodi.

 

Hvala Prošnji.

 

To prošnjo izreci enkrat, ko boš močno začutila potrebo v srcu. 

11. MOLITEV ZA RAZVEZO KARMIČNIH VEZI

"Jaz sem ljubila sebe v tebi, ti si ljubil sebe v meni, zakaj bi se sedaj jezila, saj sva se oba zmotila." (OČE, KI LJUBI)

Sporočeno je bilo, da sva z bivšim možem karmično povezana. Zato sem prebrala MOLITEV ZA KONEC KARMIČNE ZVEZE. A se mi je divje uprla, ker ni mi bilo lepo z njim in ni poskrbel za mene kot žensko. Zdaj imam problem s tem, da se mu zahvalim za to... 

OČE, KI LJUBI, vam pošilja to molitev za razpletanje vajine karme: 

 

Jaz sem ljubila sebe v tebi,

ti si ljubil sebe v meni,

zato sva postala tujca,

ki se ne poznata.

 

Tvoja osebnost me je prepričala,

da nisva za skupaj,

in jaz sem mislila, da si ti kriv,

kriv, ker slediš sebi, ne meni.

 

Pospraviva zdaj jezo,

ki ni samo moja, je tudi tvoja,

in prosiva za ljubezen,

ki sva jo zaman iskala, ko sva se spoznala.

 

Jaz sem ljubila sebe v tebi

in ti si ljubil sebe v meni,

zakaj bi se sedaj jezila,

saj sva se oba zmotila.

 

Oče pravi, da bivšemu možu še niste odpustili, da je bil drugačen, kot ste mislili, da bi moral biti.

Vajina karma iz vajine izhodiščne inkarnacije: Ravno vas je zasnubil, ko ste že bili noseči z drugim. Sprejeli ste snubitev, da ste oprali svoje ime, in bili vedno z njim nesrečni, ker ste vedeli, da z njim ne iščete ljubezni, ampak videz poročene ženske. Tudi on vas je občudoval kot sposobno žensko, ne kot ljubezen svojega življenja.

Hvala za poslano. Ta molitev je šla čisto gladko in mi je pisana na kožo. Kako pogosto ponavljam molitev za karmičnega bivšega?

Molitev za razvezo karmičnih vezi izrečeš enkrat (z rokami na srčni čakri), če se nič ne spremeni, jo ponoviš čez 21 dni.

12. MOLITEV VSEH MOLITEV

OČE, KI LJUBI: "S to molitvijo ustvarjamo most do najpomembnejših ljubezni v našem življenju - most, ki ne išče zamer, išče združitev vseh ljubezni. 

PROSIM SEBE IN PROSIM LJUBEZEN V SEBI,

DA LJUBI LJUBEZEN MATERE.

 

PROSIM SEBE IN PROSIM LJUBEZEN V SEBI,

DA LJUBI LJUBEZEN OČETA.

 

PROSIM SEBE IN PROSIM LJUBEZEN V SEBI,

DA LJUBI LJUBEZEN DRUGEGA ČLOVEKA.

 

PROSIM SEBE IN PROSIM LJUBEZEN V SEBI,

DA LJUBI LJUBEZEN OTROKA.

 

PROSIM SEBE IN PROSIM LJUBEZEN V SEBI,

DA LJUBI LJUBEZEN VSEH LJUDI NA SVETU.

 

PROSIM SEBE IN PROSIM LJUBEZEN V SEBI,

DA LJUBI LJUBEZEN V ŽIVLJENJU.

 

PROSIM SEBE IN PROSIM LJUBEZEN V SEBI,

DA LJUBI LJUBEZEN V LJUBEZNI.

 

PROSIM SEBE IN PROSIM LJUBEZEN V SEBI,

DA LJUBI LJUBEZEN BOGA."

 

(več na: https://www.heragea.com/441088849; 28. MOLITEV VSEH MOLITEV)

Če smo več kot Bog, smo več kot mati, več kot oče, več kot otrok, kot drugi človek, več kot vsi ljudje, več kot življenje in ljubezen. (OČE, KI LJUBI)

13. MOLITEV LJUBEZNI

Dušna ljubezen je pomoč in nemoč, ki daje, prosi in potrjuje. (OČE, KI LJUBI)

Zakaj premalo ljubim sebe?

OČE, KI LJUBI, odgovarja: »Ker iščeš sebe kot delo, ne kot ljubezen – dati ljubezen je največje delo. Dajem ljubezen očeta, matere in otroka: 

LJUBEZEN MATERE – ljubezen, ki daje in ne išče

LJUBEZEN OČETA – ljubezen, ki prosi in pričakuje

LJUBEZEN OTROKA – ljubezen, ki potrjuje 

To je dejavnost v ljubezni, ne v delu.

Poljubi svojo sliko in izreci molitev: 

Jaz sem ljubezen, ki ljubi:

 jaz sem mati, ki ljubi,

jaz sem oče, ki ljubi,

jaz sem otrok, ki ljubi, 

jaz sem vse troje, aleluja.*

Vse tri ljubezni skupaj so razsvetljenje.« 

_________________________

*aleluja:  "Hvala ljubezni v meni, ki že živi in deluje." (Oče, ki ljubi)

14. MOLITEV ZA OBILJE

 
Ganeš, ki iščeš novo ljubezen,
naredi zame most ljubezni,
ki prinaša denar, ki praznuje,
denar, ki nima strahu,
ima le potrditev življenja,
ne potrditev moči.

 

15. MOLITEV ZA POTRDITEV LJUBEZNI

Slog življenja naj ne premaga vajine ljubezni. (OČE, KI LJUBI)

Spoznala sem se fanta, s katerim čutim kemijo, zelo je pozoren, daje mi zelo dobro energijo. In obratno, se mi zdi. Prosim za informacijo, kako sva dušno povezana.  

OČE, KI LJUBI, odgovarja, da sta sorodni duš. On je bil tvoj oče, ti njemu hči (v enem preteklih življenj). Vidva sta sorodni duši, ki se iščeta, da potrdita ljubezen med očetom in hčerjo kot moški in ženska.  

V pomoč vam bo Molitev:

 Jaz ljubim ljubezen v tebi

in ti ljubiš ljubezen v meni,

da se potrdiva kot moški in ženska,

ki iščeta ljubezen. 

Molitev izrecite pred snidenjem z njim. 

Sporočam, da sva s tem fantom sedaj fant in punca:). Drugače mi je lepo z njim, občasno pa podvomim v najino ljubezen, ker imava različen lifestyle. Naj pustim času čas?

Sva vesela za vaju. Življenje (stil) naj ne premaga vajine ljubezni... (več na https://www.heragea.com/442429268; 38. MOTI ME NJEGOV ŽIVLJENJSKI SLOG)  

16. MOLITEV 'MOST DO LJUBEZNI'

OČE, KI LJUBI: "Molitev ali prošnja nas pripravita, da spremenimo sami sebe. Tako pomirimo karmo, in do sprememb v življenju lahko pride. Vse ovire nastanejo, ker ne razširimo ljubezni tam, kjer mi vidimo, da bi morali biti močni - izrecimo Molitev 'Most do ljubezni':   

 

Nič ni pomembnejšega od ljubezni.

 

Jaz sem moč in jaz sem ljubezen –

moč je tista, ki išče poraz,

ljubezen išče pomiritev.

 

Vsi iščemo ljubezen, ki ni moč –

močan je tisti, ki ne vidi,

ljubeč je tisti, ki vidi,

vidi sebe kot ljubezen,

ne sebe kot moč.

 

 Jaz vidim ljubezen v sebi.

 

Hvala za Molitev."

Razširimo ljubezen tam, kjer vidimo, da bi morali biti močni. (OČE, KI LJUBI)

17. MOLITEV ZA LJUBEZEN, NE MOČ ŽENSKE V SEBI

Tokrat se obračam na vaju, ker mislim, da že sama sebi povzročam težave. Zadnje čase je želja po H.-ju (dušnem partnerju) čedalje večja in sama sebe spravljam v obup. Ne vem, kaj naj naredim glede tega, ker sem ves čas žalostna in ne vidim izhoda. Posledično se mi zdi, da sem ves čas utrujena in brez volje. Imata kakšen nasvet zame, oziroma, če ga ima Oče?

Prosila bi še, če lahko vprašata, zakaj se mi zadnje čase zelo pogosto pojavlja vaginalni herpes. Ali morda zato, ker ne smem biti več z J.-jem, sorodno dušo, ampak ne vem, če to drži. 

Od Očeta, ki ljubi, je sporočeno:

»Ne išči moči, išči ljubezen. Moč iščemo, kadar od življenja zahtevamo, da je po naše. Ljubezen pride, ko je ne zahtevamo - prosimo.

Živi v zavedanju, da ta ljubezen že je, samo še ni udejanjena. H. je trenutno le v zavesti življenja in se ne zaveda, da to ni ljubezen.

Ti se sedaj učiš ljubiti njega kot moža, ne samo kot ljubica. Žena ljubi močneje kot ljubica, ne ljubi samo njegovo moč, ampak tudi nemoč moškega. Nemoč moškega žena razširi v ljubezen, ne v moč. 

Brezvoljno utrujenost ljubeče oplemeniti z nagovorom

Jaz sem delo, ki je opravljeno.

Jaz sem življenje, ki živi.

Jaz sem ljubezen, ki ljubi. 

Izrečemo, kadar smo prestrašeni, da ne opravljamo svojega poslanstva kot človek, ker ne vemo, da smo tudi duša.   

Herpes ti želi povedati, da bolj ljubiš moč ženske kot ljubezen ženske v sebi. Zato si tudi brezvoljna in utrujena. Ljubezen nas nikoli ne utrudi, moč nas utrudi. 

Molitev ponavljaš zvečer, 21 dni: 

 

'Jaz sem ženska, ki išče ljubezen,

jaz nisem ženska, ki išče moč.

Ljubezen me bo ljubila,

moč me bo mučila kot preteklost,

ki se ni naredila.

Ljubim ljubezen ženske v sebi,

ne moč v sebi. 

Hvala za Molitev.'« 

"Ne išči moči, išči ljubezen. Moč iščemo, kadar od življenja zahtevamo, da je po naše. Ljubezen pride, ko je ne zahtevamo - prosimo." (OČE, KI LJUBI)

18. MOLITEV ZA ŽENSKO V SEBI, KI PRINAŠA ŽIVLJENJE

"Odpiraj mu srce z besedo in pogledom tako, kot mati neguje svojega otroka. Ker tvoja beseda/zvok in svetloba tvojih oči, oboje je govorica tvoje duše. On bo postal boljši samo, če bo tvoja duša spregovorila." (OČE, KI LJUBI)

Vprašala bi rada, zakaj imam tako boleče menstruacije in če se da to popraviti. Vsak mesec imam namreč tako močne krče prva dva dni, da brez močnih protibolečinskih tablet sploh ne shajam. 

Zanima me pa še glede sanj, danes ponoči se mi je namreč že tretjič ali četrtič v nekaj mesecih sanjalo o poroki med K.-jem in L. – mojim dušnim partnerjem in njegovim dekletom (K.-ja sem jaz zapustila in zdaj mi je zelo žal). Zanima me, če to izvira iz mojega strahu ali je kaj drugega. Imam tudi močan občutek, da se bosta znašla v težavah, če ostaneta skupaj, ampak ne vem, če sem dovolj objektivna. 

OČE, KI LJUBI, odgovarja, da se ne sprejemaš kot ženska, ki prinaša življenje, ampak ženska, ki prihaja v življenje.

Molitev:

 

Jaz sem ženska, ki je sveto delo,

in sprejemam vlogo rojevalke,

ne samo predstavnice spola.

Jaz sem ženska–mati,

nisem samo ženska–ženska,

ki nima želje po otroku.

Moje telo je svetišče novega življenja,

hvala mojemu telesu.

 

Izrečeš ob polni ali prazni luni globoko iz srca in ob močnem zavedanju svojega telesa. (Jutri je polna luna.) 

K. razmišlja o poroki kot potrditvi zveze, ne potrditvi ljubezni. Poroka je za L. nekaj zastarelega. Ni veliko možnosti za poroko, razen če bi on zahteval in zagrozil, da bo odšel. 

Hvala, bom jutri izrekla. Jutri bi se morala dobiti s K.-jem, vendar mi je sporočil, da ne bo šlo, ker je danes umrla mami od L.. Me je kar šokiralo. Sicer sem že slutila, da onadva ne bosta šla na dopust v ZDA, kamor bi morala odpotovati v torek. Ali je morda njena mami umrla zaradi možganske poškodbe in kapi? Ali se je vse to zgodilo s kakšnim posebnim razlogom?

PS: Mislim, da me taki dogodki zmotijo, ker se potem ne vidiva in se on umakne. Pa imam veliko željo, da bi se videla in pogovarjala, vendar ne vem, kaj narediti, da bi se lahko večkrat videla. 

Sporočeno je le, da je L.-jina mama umrla zato, ker je iskala samo moč, ne ljubezni.

Zate je sporočeno, da preveč iščeš potrditve v življenju, premalo raziskuješ ljubezen. Kamorkoli onadva gresta in kdorkoli bo umrl, je manj pomembno kot vajina dušna ljubezen. Sprašuj, kaj naj ti njemu poveš, da se bo bolj povezal z dušo. Odpiraj mu srce z besedo in pogledom tako, kot mati neguje svojega otroka. Ker tvoja beseda/zvok in svetloba tvojih oči, oboje je govorica tvoje duše. On bo postal boljši samo, če bo tvoja duša spregovorila.