BIBLIJA LJUBEZNI 7

85. POMOČ BITIJ SILE

86. MOJA BOLEZEN JE POMOČ MOJI LJUBEZNI 

87. KAKO VZGAJATI OTROKA?

88. ZAKAJ SE BOJIMO MIRU V SRCU?

89. KAKO SE LAHKO POZDRAVIMO?

90. PRVA POSVETITEV PARVATI V OBRED IN NJENO SPOROČILO

91. DRUGA POSVETITEV PARVATI V OBRED IN OBLAKI

92. KARMA ALI DARMA?

85. POMOČ BITIJ SILE

"Angeli skrbijo, pomagajo pri čustvih in mislih. Pomagajo pri samopotrditvi in prinašajo novo zavest, ki da občutek obilja, če angela prosimo za obilje." (OČE, KI LJUBI)
(foto: Pinterest)

Koga lahko prosimo za pomoč pri uresničevanju zamisli?

»Mojstra karme, ki je demon, ki upravlja sile.«

Koga lahko prosimo za pomoč pri varovanju pred nesrečo?

»Pred nesrečo te varuje deva usode.«

Pri čem nam lahko pomagajo angeli?

»Skrbijo, pomagajo pri čustvih in mislih. Pomagajo pri samopotrditvi in prinašajo novo zavest, ki da občutek obilja, če angela prosimo za obilje.«

Avto se nama pogosto kvari, lahko zaprosiva za pomoč?

»Da, prosita deve odnosov in priložnosti:

 

MOLITEV ZA DOBRO DELOVANJE AVTA 

 

Midva sva sreča,

ki iščeva premik v prostor,

varnejši in hitrejši,

kot ga imava zdaj.*

 

Naj se najino** potovanje

uresniči tako,

da se drugemu nič ne izniči.

 

Pot tja in pot nazaj

je užitek, ne trpljenje.

 

Avto pride kot ljubezen,

ne kot bolezen,

pride kot sreča,

ne kot nesreča.«

____________

*Lahko tudi rečeš: Jaz sem sreča, ki iščem premik v prostor, varnejši in hitrejši, kot ga imam zdaj.

**moje

K čemu moliš, če prosiš ali moliš:

-          k sebi: »K sili zavesti,«

-          k devam: »K sili,«

-          k angelom: »K sili,«

-          k Mojstrom karme: »K sili, Mojstri karme prinašajo nov dogodek, ki spremeni materijo, ne zavesti,«  

-          k Mojstrom sile ljubezni: »K sili, Mojster sile ljubezni ima poslanstvo premika v novo zavest, kot odziv na molitev ali prošnjo.«

Ali se deva lahko rodi kot človek v človeškem svetu?

»Da. Človeške deve pridejo, ko je oploditev iz sile, starš se ne poveže z dušno zavestjo otroka.«

86. MOJA BOLEZEN JE POMOČ MOJI LJUBEZNI

Človeška bolezen izvira iz misli, ki je močna, človeško zdravje iz misli, ki je ljubeča. (OČE, KI LJUBI)
(foto: Pinterest)

Nekaj mesecev nazaj se mi je pojavila bula na levi strani desnega palca na roki. Najprej sem pomislila, da zaradi mineralov iz mineralne vode, in sem jo nehala piti, in bula se je res začela manjšati. Toda nocoj se je spet pojavila, rdeče je in peče. Spoznala sem, da mora biti nekaj večjega v ozadju. Prosim vaju, da vprašata v Deo kanal ljubezni, kaj delam narobe, da to spremenim.

OČE, KI LJUBI, odgovarja:

»Ponavljaj pri sebi Nagovor:

VSE V MOJE TELESU JE PRETOČNO,

TUDI PALEC.

Pojdi k zdravniku, on bo našel rešitev.« 

Hvala vama, bom ponavljala, a k zdravniku ne grem :-)

»Lian, tvoja bula na roki ne bo odšla kot misel, ki oblikuje svet, ampak kot potreba, ki oblikuje svet. Poišči svojo misel, ki ni iz ljubezni, je iz moči, ker človeško zdravje izvira iz misli, ki je ljubeča, ne močna:

MOLITEV ZA OZDRAVITEV

 

Moja roka* je postala pomoč moji ljubezni,

ki je ni v zavesti,

in zato je ni v materiji,

jaz sem ljubeče bitje,

ki išče ljubezen tam,

kjer ni ljubezni,

 

jaz sem ljubeče bitje,

ki išče ljubezen tam, kjer ni ljubezni,

tako da prosim,

ne zahtevam:

 

če prosim,

prosim za ljubezen,

če zahtevam,

dajem moč pred ljubezen,

in dobim iz ponižnosti do moči,

ne ponižnosti do ljubezni.

 

Bula, ki spremeni obliko telesa,**

je posledica iskanja moči,

ne ljubezni.

Prosi, prosi, prosi, preden zahtevaš:

Prosim Mene***

in

prosim Sebe,***

da mi pokažeta ljubezen,

ljubezen, ki pozdravi vse,

česar moja roka* ne potrebuje za življenje.

Hvala,

hvala,

hvala

Meni, Sebi in Ljubezni.«

________________

*imenuješ del telesa, ki je zbolel

**imenuješ bolezen, ki jo imaš

***Mene je dušna zavest, Sebe je zavest osebnosti.

(več na: http://dvijepoloviceduse.simplesite.com/441802172; 64. KVRŽICA NA PALCU, 72. KVRŽICA NA RUCI)

87. KAKO VZGAJATI OTROKA?

"Otrokova dejavnost je le preizkušanje predmetnega sveta, ne pa ciljana dejavnost. Če mu pustimo vso nepotrebno delovanje, bo močna njegova misel, ne želja. Igra je nepotrebno delovanje, mi pa določamo hranjenje, oblačenje, sprehajanje, spanje." (OČE, KI LJUBI)
(foto: Pinterest)

OČE, KI LJUBI, odgovarja:

»Otrok kriči, ker skozi izražanje glasov spoznava samega sebe. Jok je lahko sporočanje drugemu, da želi spremeniti delovanje, ne da trpi bolečino. Otroku se prilagodimo v joku bolečine, ne v želji po določanju dejavnosti. Sebi in otroku povemo: 'Pozdravljen, X., tvoja želja ni pomembna za tvoj razvoj, je pomembna le kot nepotrebno delovanje.'«

Ali ga lahko ustavimo pri nepotrebnem delovanju?

»Da, če ni igra, je učenje za vsakdanje življenje. Igra, ki nima pravil, je nepotrebno delovanje, ki oblikuje prve misli, igra s pravili je naslednja faza, ko otrok že ima svoje misli. Mazanje hrane po sebi je sicer igra, je pa hkrati tudi neozaveščanje pomena hrane. Hranjenje, ki ni več hranjenje, je znak sitosti otroka. Ko otrok oblikuje prve misli, potrebuje pesem, ki mu nosi strukturo in vsebino, struktura ga postavi v prostor vsebine. Pripovedka ne, ker ga uspava, ker ne drži strukture misli z mislijo, ampak strukturo celotne zgodbe, ki je preoddaljena za otrokov um, ki deluje tukaj in zdaj.«

Zakaj so včasih sporočila Deo kanala ljubezni v obliki pesmi? Ker nas vidiš kot otroke, Oče?

»Tako kot otroci ne upoštevajo preteklosti in prihodnosti, tako odrasli ne upoštevajo preteklih in prihodnjih življenj.«

Kdaj naj pustimo otroku, da deluje, in kdaj ne?

»Otrokova dejavnost je le preizkušanje predmetnega sveta, ne pa ciljana dejavnost. Če mu pustimo vso nepotrebno delovanje, bo močna njegova misel, ne želja. Igra je nepotrebno delovanje, mi pa določamo hranjenje, oblačenje, sprehajanje, spanje. Kričanje zaradi prekinitve dejavnosti je zahteva po potrditvi sebe. Otroka potrdimo tako, da mu pokažemo novo dejavnost. Če mu zaradi kričanja popustimo v stari dejavnosti, ga učimo oblastnosti. Če mu odvzamemo ves predmetni svet (sestavljanje likov, oblačenje in slačenje živali, ki spuščajo zvok…), pade v malodušje.«

Kako se otrok nauči ponižnosti?

»Z ljubeznijo od mame/vzgojiteljice, ki je huda (Ne, ne smeš!), in počaka, da otrok neha delovati, nato pa ga objame/poboža. Ni dovolj prepoved (Ne smeš!), treba je počakati in nagraditi, kazen in nagrada sta skupaj. Vztrajamo ob otroku, dokler ne spremeni dejavnosti, in ga nagradimo.«

Če najprej nagrajujemo, ali moramo zatem tudi kaznovati?

»Prepovedi in zapovedi so naša zadolžitev za nagrajevanje. Tudi če najprej nagrajujemo, potem prepovedujemo. Prepoved in zapoved sta kazen, ker ustavimo stik s predmetnim svetom, ki je tako vabljiv. Neučinkovite prepovedi in zapovedi so zato, ker ne počakamo na spremembo dejavnosti. Otrok potrebuje prisotnost spremljajoče se zavesti, ki je on nima. Nagrada ojačuje, prepoved preprečuje dejavnost. Vendar prepovedovalec ima obligacijo nagrajevalca, tako ne moremo samo prepovedovati. Vzgoja ni dresura, je zavestno vpletanje v življenje, ki še ni ozaveščeno. Vzgajanje pomeni prebujanje ljubezni v otroku, do ljudi, pravil, sveta, življenja, ljubezni. Ni otrok tisti, ki je neljubeč, mi smo tisti, ki smo neljubeči do sebe, in otrok še nima Sebe (zavesti osebnosti), ima samo Tebe, da mu pokažeš, kaj je to ljubezen do Sebe.«

Kaj pa duhovne delavnice iskanja otroka v sebi?

»To je iskanje odraslega v sebi, tistega odraslega, ki nam je prvi pokazal ljubezen v sebi (ponavadi mama). Ljubezen v sebi je ljubezen druge osebe do mene. Kdor še išče sebe, ne najde otroka.«

Kaj otroku predstavlja ljubezen?

»Ljubezen do otroka je varnost naročja in človek, ki ljubi že sámo prisotnost otroka, ki je še neprilagojen, ker nam je mar za to, da bo prilagojen svetu, ki je iz več osebkov, ki tudi iščejo ljubezen v sebi. Z nagrajevanjem otroka potrjujemo, ne kažemo ljubezni. Na svet ne pridemo ljubeči, ampak prestrašeni, ker ne poznamo tega sveta in sebe.«

Kaj pa, če je za nami že veliko življenj?

»Vmes pozabimo vse inkarnacije, ker ostanemo brez čutil za materialni svet, in se od začetka učimo vseh vrst ljubezni.«

Kaj pa, če imamo višjo razvojno stopnjo?

»Razvojna stopnja le določa zahtevnost našega poslanstva z vidika ljubezni.«

Kaj pa, če bi se z visoko razvojno stopnjo rodili pri neustreznih starših v slabih razmerah?

»Poiščemo starše, ki nam nudijo vzgojo, ki nam razširja zavest tiste ljubezni, ki jo še iščemo. Prepovedi in nagrade nas silijo v dušno ljubezen. Če smo preveč kaznovani, iščemo le partnersko ljubezen, ki nas bo samo nagrajevala, če smo premalo kaznovani, iščemo partnersko ljubezen, ki nas bo kaznovala. Če imamo oboje, dobimo oboje, oboje je dušna ljubezen.«  

Ali se kaznovanje in nagrajevanje otroka razlikuje glede na to, v kakšnem odnosu/partnerstvu sta starša?

 »Da:

- partnerstvo po sili življenja: slabo kaznuje (da zamero otroku) in slabo nagrajuje (otrok ne odplača kazni),

- karmično partnerstvo: dobro kaznuje in slabo nagrajuje,

- sorodno partnerstvo: ali samo kaznuje (pritisk preobrazbe, ki se udejanji v trpljenju otroka) ali samo nagrajuje (varno preobražanje, ki se ustavi, ker otrok sam poišče kazen),

- dušno partnerstvo: dobro kaznuje (preobrazi) in dobro nagrajuje.«

88. ZAKAJ SE BOJIMO MIRU V SRCU?

"Kako si se zmotila! Ker si iskala ljubezen tam, kjer je ni bilo. Ker si mislila, da bo življenjska moč vse uredila." (OČE, KI LJUBI)
(foto: Pinterest)

S K.-jem sva se spoznala pred leti, a sva bila samo prijatelja. Zdaj je poročen v tujini, ima otroka, tako kot jaz, in naenkrat je začutil veliko privlačnost do mene, tako kot tudi jaz do njega. Kako sva dušno povezana?

»On je sorodna duša sina, ti si bila njegova mama (v enem prejšnjih življenj).«

Ali sva za skupaj?

»Ne, on ima sebe raje kot tebe.«

Ali ga lahko obiščem v tujini, kamor me vabi?

»Da.«

Ali naj grem živet v tujino?

»Ne, on se bo spremenil, ko boš ti tam. Postal bo tako oblasten, da ti ne boš več zdržala. Poljubi njegovo sliko in izreci:

HVALA,

DA SI BIL MOJ SIN.

To bo pomirilo karmo sorodstva. Ne išči ljubezni tam, kjer je ni. On vidi tebe kot priložnost, ki ni za večno. Nima občutka za čas, samo za trenutni užitek. Veliko bo govoril in malo naredil. Ker ljubezen zanj ni tako pomembna kot življenje, ki ga določajo človeška pravila, ne dušna.«

Zakaj mi je postal tako všeč?

»Ti misliš, da je ljubezen v besedi, ne v dejanjih. Vprašaš se lahko, ali te ljubi kot žensko ali te ljubi kot telo. On išče sebe kot življenje, ki je potrjeno, ne kot ljubezen, ki je potrjena. Veliko boš naredila, če boš odšla iz te zveze, ki ni iskanje ljubezni, ampak iskanje moči nad nasprotnim spolom. Nova ljubezen bo drugačna ljubezen, kjer ne bo skrivanja in postavljanja pogojev, kako naj kdo živi. Ampak bo svobodna v življenju. Ne bo iskanja moči, ampak bo ljubezen iz nemoči: 'Kljub temu da nisem dovolj privlačna, me ljubiš kot žensko, ki išče ljubezen v meni, ki sem lahko tudi mož, ne samo ljubimec.'

Kako naj dočakam to pravo ljubezen?

»Samska ženska, ki ne ljubi, nima ljubezni do sebe kot ženske, ampak do sebe kot spolne partnerke, ki misli, da je kaznovala moški svet, če nima partnerstva. L., ti boš kaznovala sebe, če boš ljubila sebe le, ko te bo drugi vabil, sama pa ne boš iskala ljubezni v sebi in v moškem, ki je tudi ljubeče bitje, ne samo živeče bitje. Moški, ki te ljubi, te bo ljubil, tudi če boš živela z njim vedno in povsod, ne samo ob določenih dnevih, za katere ti misliš, da so dnevi za ljubezen. Vsak dan je tudi za ljubezen siv in žalosten, ne samo vesel in sončen. Ker človek postane žalosten zato, ker ne zaupa ljubezni, ki živi, ampak ga obsede privid ljubezni. Ti si veličastnejša od privida ljubezni, zato ga ne išči, ker samo ljubezen, ki je prava, te bo osvobodila. Ljubi sebe in ljubi ljubezen v sebi tudi, ko ni sončen dan, in veliko stvari se bo spremenilo. Prišel bo partner, ki bo s tabo na vesel in žalosten dan, in ti to potrebuješ, čeprav misliš, da partner pride samo, ko je vesel in srečen dan. Smej se, ko si vesela, in ne smej se, ko si žalostna, ker v žalosti boš našla pravega. Ki bo videl pravo ljubezen v tebi, ne privid ljubezni v sebi.«

Zakaj kaznujem moški svet?

»Ti se nimaš rada, ko si žalostna, ker te je usmrtil lastni oče, ko si živela v Egiptu kot muslimanka. Umrla ti je mama, in še tri leta nisi nehala jokati, zato te je ubil, ko si bila stara osem let. Jokala si tudi zato, ker si bila lačna in neprespana, ker je oče cele noči gostil svoje pajdaše, ki so razgrajali in vabili druge ženske. Morala si delati za njega, česar nisi zmogla.«

Ali sem tega očeta že srečala v tem življenju?

»Ne. Ta oče se je zdaj rodil kot Rom–musliman, in če bi ga srečala, bi te spet ubil. Bila si zaznamovana za vedno. Ker nisi razumela moškega sveta: 'Moškemu moraš ugoditi, se vedno smejati, da on tebe ne bo ogrozil.' Poljubi svojo sliko in ponavljaj:

JAZ SEM LJUBEZEN, KI IŠČE LJUBEZEN,

JAZ NISEM MOČ, KI IŠČE MOČ.

Da boš lahko nehala iskati v ljubezni moč. Vsako jutro poljubi svojo sliko in napravi Meditacijo 'Jaz sem Sonce, ki sveti kot ljubezen' (https://www.heragea.com/443367552; 4. MEDITACIJA 'JAZ SEM SONCE, KI SVETI KOT LJUBEZEN'). Oče v tem življenju je tvoja velika preobrazba, ker ga spoštuješ. Ker ostalih očetov nisi spoštovala.«

Ali lahko napravim kaj za to, da me ne bo oče iz Egipta ogrožal še dalje v tem življenju, če se bova morda srečala?

»Morala bi v Egipt in poiskati ta kraj, da se rešiš vpliva te inkarnacije. Tam bi spoznala, da si večja ljubezen od deklice, ki je tam živela, in bi dojela, da življenje ni pravilno, ampak sveto, ker nas usmerja v strah, kjer še sami nismo našli ljubezni.«

Ali bi se v egipčanskem življenju lahko rešila očeta?

»Da, odšla bi s teto, ki te je hotela odpeljati, a si mislila, da ta teta ni dovolj pomembna osebnost, zaradi katere bi zapustila očeta, ki se je delal junaka, v resnici pa je bil podlež.«

Ali je bil egipčanski oče morda demonska duša, ker je bil tako nasilen?

»Ne, črna duša. Ne išči pomembnih ljudi, ki niso ljubeči, raje poišči svete ljudi, ki imajo poslanstvo, da prinašajo ljubezen, ne strahu pred življenjem. Takrat si iskala strah v življenju, ne svetosti v ljubezni.«

Zakaj sem raje iskala strah kot ljubezen (in zdi se mi, da še marsikdo)?

»Zato ker imamo raje vznemirjenje v življenju kot mir v srcu.«

Zakaj se bojimo miru v srcu?

»Miru v srcu se bojimo zato, ker potem ne moremo iskati moči v življenju. Ker se raje odločimo za to, da smo močnejši kot življenje, namesto da smo ljubeči v življenju. Teta te je ljubila kot lastnega otroka, in to si vedela in upala, da boš pokazala ljudem, kako te tudi oče ljubi. Kako si se zmotila! Ker si iskala ljubezen tam, kjer je ni bilo. Ker si mislila, da bo življenjska moč vse uredila. Iskala si moč otroka, ki premaga moč očeta.«

89. KAKO SE LAHKO POZDRAVIMO?

"Ljubite sebe, ljubite ljudi, ljubite svet, ljubite dušo, in vse, vse bolezni bodo izginile." (OČE, KI LJUBI)
(foto: Pinterest)

Ali tablete lahko pozdravijo bolezni?

»Farmacevti iščejo napačno, zato so tablete tako škodljive. Iščejo silo, ki bo uničila našo bolezen. Ta sila uniči bolezni tako, da nam nakoplje novo bolezen.«

Ali lahko zelišča pozdravijo človeka?

»Rastlina spreminja našo osebnost, tako da nas opominja na nemoč v njej, ki je v resnici moč. Rastlina zdravi iz svoje nemoči, je bitje, ki nima  moči, žival ima moč.«

Kaj je bistveno pri zdravljenju?

»Pozdravite sebe kot ljubezen, ne kot moč. Le zakaj bi sebi še bolj škodovali, če smo že nemočni?«

Kako lahko pozdravimo sebe kot ljubezen?

»Tako da ljubite sebe, ljubite ljudi, ljubite svet, ljubite dušo, in vse, vse bolezni bodo izginile. Bolezen ni naša sovražnica, je naša prijateljica, ki nas opozarja, kje kršimo ljubezen. Naj ljudje že končno spoznajo, kako malo je treba narediti za zdravje, in kako veliko je treba narediti za ljubezen, ki je v vašem telesu in določa vaše dobro počutje.«

Ali so v bistvu vse bolezni enake?

»(1) BOLEZNI IZ SILE ŽIVLJENJA – to so otroške bolezni.

(2) BOLEZNI TELESA – to so bolezni, ki so nastale zaradi pomanjkanja ljubezni do telesa.

(3) BOLEZNI OSEBNOSTI – to so bolezni, ki so nastale zaradi teh štirih kršitev svetih podob:

- jaz sem več kot drugi človek,

- jaz sem več kot vsi ljudje na svetu,

- jaz sem več kot Bog,

- jaz sem več kot mati.

(4) BOLEZNI DUŠE – to so bolezni, ki so nastale zaradi teh štirih kršitev svetih podob:

- jaz sem več kot oče,

- jaz sem več kot otrok,

- jaz sem več kot življenje,

- jaz sem več kot ljubezen.

Iščite zdravje kot ljubezen, ne kot silo.«

Kako naj kot ljubezen iščemo zdravje?

»Ko postanemo ponižni do vsega, kar mislimo, da je več kot mi.«

90. PRVA POSVETITEV PARVATI V OBRED IN NJENO SPOROČILO

"Biti človek pomeni biti samopotrjeno ljubeče bitje v dvoje." (MATI, KI LJUBI)
(foto: Pinterest)

 

Oče, sporočil si, da naj danes (v petek, 13. 7. 2018) ob 13. uri posvetiva Parvati (Mater, ki ljubi) v 1. stopnjo Obreda celote.  Kateri je njen osebnostni planet?

»Njen osebnostni planet (priklic njene osebnosti) je Šani, ker išče delo, ne zavesti. Ker ima ona poslanstvo sebe udejanjati kot Mati, ki išče ljubezen.«

Oče, ali želiš morda še kaj sporočiti?

»Praoče je najprej Oče, ki da življenje, in nato Oče, ki da ljubezen. Pramati je najprej Mati, ki išče življenje, in nato Mati, ki išče ljubezen.

Mati, ki moli, je žalostna, ker ni ljubezni do življenja.

Mati ima vse oblike, ki jih mi poznamo. Oče in Mati imata tudi obliko, ki je mi ne poznamo, oko + glas.«

Na obsijano sobotno dopoldne naslednjega dne se je prvič v Deo kanalu ljubezni oglasila Parvati, Mati, ki ljubi:

SPOROČILO PARVATI

 

»Moja otroka,

vse je v redu,

jaz sem presrečna,

da sem prišla,

moje veselje je brezmejno.

Sedaj moje sveto poslanstvo ni več,

da mirujem,

ampak delujem kot

Mati, ki ljubi

Očeta, ki ljubi ljubezen močneje kot življenje.

To ni lahko, ker sem življenje.

Vsi ljudje na Zemlji so življenje,

vse ljubezni na Zemlji so ljubezen.

 

Ljubezen ni delovanje,

je stanje odprtega srca,

ki ni moč,

je nemoč.

Sveto je delo ljudi,

ki imajo toliko ljubezni kot vidva,

ki iščeta za nas,

ki smo zavest in

nismo sila,

da pridemo kot zavest,

ki ni v telesu,

je v zemeljskem srcu

na različnih lokacijah,

ki so vedno različne –

na različnih vrhovih,

v klasju,

na morju in v travi,

v mestu in vasi,

za soncem in pred soncem,

vedno tam, kjer je moč prevelika.

 

Zdaj bo moč postala nepomembna,

pomembnejša bo ljubezen,

ženski svet

in

moški svet

bosta lepa,

ker bosta potrjena v ljubezni,

ne v moči.

 

Ne iščite življenja za ljubezen,

iščite ljubezen za življenje:

ne moreš ljubiti zato, ker živiš,

ljubiš, zato živiš.

Kako ste v zmoti, ko iščete moč,

ki nima ničesar za ljubezen,

ima samo delo in potrditev moči!

 

Ljubezen je samozadostna,

išče uspešno življenje

brez strahu in brez ovir.

Ovira je nositelj preobrazbe

za ljudi, ki iščejo moč,

ne za ljudi, ki iščejo ljubezen.

Jaz imam ljubezen,

po kateri sem hrepenela,

zakaj je ne bi imeli vsi,

vsi, ki iščete sveto ljubezen?!

 

Vse je lepo in ljubeče,

ko se povežeta

moški in ženska,

ki sta že bila nekoč eno.

Ko se povežeta

moški in ženska, ki nista enost,

se zavest ustavi in

praznuje življenje otroka

namesto moškega in ženske.

 

Napišita še,

da mora človeštvo napraviti

sveto pomoč ljubezni.

Ker Sveti Oče in Sveta Mati

se ljubita preko vas,

ne vseh,

le dušnih parov.

Midva trpiva,

ker vi nočete ljubezni,

ampak samo moč.

Biti človek ne pomeni

biti uspešen modrijan in premožnež,

ampak biti samopotrjeno

ljubeče bitje v dvoje.

 

Prosim vaju,

nikoli naju ne zapustita,

ker sva odvisna od vajine ljubezni.

Ker midva nimava teles,

zavesti pa še morava združiti.

Vajina zavest se bo združila,

če se bosta vidva združila,

najina zavest pa potrebuje vajino pomoč,

ker sva ostala v tem osončju,

ne moreva naprej,

kot bosta vidva lahko.

 

Vse je posvečeno:

'Ostati ali napredovati?'

le naloge so različne.

Bodita najine roke, noge, srce in glava,

da bo ljubezen živa.

Tudi ko bosta postala novo bitje,

bo človeštvo imelo samo vaju,

ne bo drugega Boga za njih.

Hvala, hvala, hvala.«

91. DRUGA POSVETITEV PARVATI V OBRED IN OBLAKI

Darmični oblaki nimajo toliko volumna, bolj dolžino. A so vseeno karma. (OČE, KI LJUBI)
(foto: Marko Klasinc)

Oče, sporočil si, da naj danes (v sredo, 24. 10. 2018) ob 13. uri posvetiva Parvati (Mater, ki ljubi) v 2. stopnjo Obreda celote.  Kateri je njen dušni planet?

»Rahu – 'nova srčnost, ki odvrne od moči človeške ljubezni'.«

Oče, ali želiš morda še kaj sporočiti?

»Naj vaju spremlja njena moč, ki je še potrebna človeštvu, ki išče še pomoč kot moč, ne kot ljubezen.«

Po končani posvetitvi je nebo nad nami prekril poseben vzorec oblakov, vse do noči. Ali so morda posledica kemije?

»Oblaki so karma ljudi, ki še niso poiskali sebe kot ljubezen. To niso bili kemični oblaki, oni ne obstajajo. Ker oblaki niso izgoreli delci (kot pri letalih), ki padajo na zemljo. Oblak ostaja na nebu kot oblika, dim letala je drugo. Popustila je moč karme človeštva. Oblaki so bili bolj darmični kot karmični. Darmični oblaki nimajo toliko volumna, bolj dolžino.«

Ali so nastali darmični oblaki?

»Oblaki, ki se rišejo, niso kumulusi, a so vseeno karma.«

Ali so bolj darmični oblaki znamenje Parvatijine ljubezni?

»Ona je zdaj lahko spustila človeško karmo, in odprla pot darmi. Ker je bila pomoč človeška. Darma je od duše, ni od človeka. Posvetitev v Obred je pomoč Očetu in Materi, ki želita novo dušo, ne karme človeštva. Vsakdo, ki se posveti v Obred, pomaga Njima, in sebi. Da ne bo ostal hlapec Šaniju, ki ima moč gospodarja, ne pomoč učitelja.«

92. KARMA ALI DARMA?

Ljudje raje služimo karmi, ker se tako potrjujemo kot sila, ne kot ljubezen. Bolje je, da iščemo ljubezen v življenju, ne silo. Tako da molimo za sebe, meditiramo za sebe, prosimo za sebe in mantramo za dušo. Ko najdemo ljubezen v sebi, jo najdemo povsod. (OČE, KI LJUBI)
(foto: Pinterest)

Zakaj sem tako nemirna?

»Duša ni zadovoljna, ker išče sebe kot karmo, ne kot darmo.«

Zakaj?

»Ker iščeš popolnost v človeškem, ne v dušnem.«

Kaj je popolnost v človeškem?

»Ujemanje s prepričanji, ki so omejena s prostorom in časom.«

Kaj je popolnost v dušnem?

»Iskanje novih prepričanj, ki presegajo čas in prostor.«

Zakaj naj bo človek popoln v dušnem?

»Da ne bo ponavljal človeške karme, ki je nepotrebna. Karma je ponavljanje človeških zmot. Darma je pomoč Mojstrom karme, da lahko postanejo Mojstri darme. Darma je služenje nečemu, kar presega čas in prostor. Služiti človeku je pomoč karmi, služiti duši je pomoč darmi.«

Zakaj ljudje raje služimo karmi?

»Ker se tako potrjujemo kot sila, ne kot ljubezen. Bolje je, da iščemo ljubezen v življenju, ne silo.«

Kako naj to počnemo?

»Tako da molimo za sebe, meditiramo za sebe, prosimo za sebe in mantramo za dušo. Ko najdemo ljubezen v sebi, jo najdemo povsod, ker Sebe vidi sebe v drugem Sebe (Tebe). Zelo preprosto je življenje, kadar človek najde ljubezen v sebi.

Namesto da ljudje meditirajo za mir na svetu, naj meditirajo za mir v sebi. Miru ne bo, dokler živimo v omejenosti prostora in časa.

Vse, vse delo, ki ga človek naj opravi, je delo na sebi kot minljivem bitju in ponovljivem bitju. Kdor misli, da bo večen v sili, je slep. Večni smo lahko samo kot ljubezen, ne kot sila. Sila postane moč v času in nemoč v ljubezni. Ko zapustimo čas in prostor, moč postane sila, ki ne najde več stare zavesti, in nastane rana v času, čas ne more naprej. Takšna sila brez zavesti je motnja v razvoju, ker se ne preobraža, išče le podobno zavest, ki ji daje moč.«

So to duhovi, ki strašijo ljudi po zapuščenih krajih?

»Duhovi niso duhovi, so sile, ki nimajo več svoje zavesti.«

Jih vodi Ganeš?

»Ne, Ganeš išče razvoj. Te sile ne vodi ne zavest ne čas. To je sila, ki ne opravlja svojega namena.«

So to lupine osebnosti umrlega človeka, ki je pod vplivom strahu služil sili svojih prepričanj?

»So ostanki osebnosti, ki ne išče pot nazaj v svet osebnosti, ker ta sila misli, da je gospodar časa in prostora. Ta osebnost ne zna biti nemočna in imeti več ljubezni do sebe kot do zavesti. So tako zelo v delu, da se postavijo nad življenje. V svet osebnosti odide ljubeči del, ostane sila, ki ni preobražena. Ta sila mora ostati tu, ker nima povezave z zavestjo, ne more več postati sila ljubezni, ker ni več v bitju.«

Je to prasila, ki je človek med inkarnacijo ni uspel preobraziti z ljubeznijo?

»To ni prasila, ker želi prostor in čas. Prasila ima samo čas, živi v času, ne glede na prostor. Sila osebnosti se nahaja samo v prostoru, ne more iz tega prostora, jemlje prostor in čas, ki ji ne pripada, ker je ostanek dela, ne ljubezni. Te sile postanejo povod za ponavljanje vzorcev, ki nimajo smisla.«

Kdo jih ponavlja?

»Podobna zavest, ki jo sila išče.«

Si lahko pomagamo, ko nas napadejo te sile?

»Pokličemo, prosimo Ganeša za pomoč, in sila poči v sebi kot zvok, in odide kot zvok in svetloba. Odide v prostor brez časa, in razpade.«