DUŠA IN LJUBEZEN 7

85. POMOČ BITIJ SILE

86. BOLEZEN JE POMOČ LJUBEZNI 

87. KAKO VZGAJATI OTROKA?

88. ZAKAJ SE BOJIMO MIRU V SRCU?

89. KAKO SE POZDRAVITI?

90. POSVETITEV PARVATI V OBRED CELOTE

91. DRUGA POSVETITEV PARVATI V OBRED CELOTE

92. KARMA IN DARMA

93. RAZVOJ MOŠKO-ŽENSKE LJUBEZNI

94. ZLATO

95. UROK

96. MEDIJSTVO

97. ČRNA MAGIJA

98. POMOČ OD BOGA

99. NAJVIŠJA UDEJANJENA LJUBEZEN

100. ZGODNJA SMRT

101. LJUBI MOŠKEGA V LJUBEZNI, V DUŠNEM PARTNERJU DUŠO

102. SAMOMORILNOST

103. OSTARELOST IN ZDRAVILA

104. OSEBNOST IN OSEBNOSTNI SPOL

85. POMOČ BITIJ SILE

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "ANGELI SKRBIJO, POMAGAJO PRI ČUSTVIH IN MISLIH. POMAGAJO PRI SAMOPOTRDITVI IN PRINAŠAJO NOVO ZAVEST, KI DA OBČUTEK OBILJA, ČE ANGELA PROSIMO ZA OBILJE." (Foto: Pinterest)

Tudi bitja sile so prebivalci človeškega, živalskega, rastlinskega, dušnega sveta. Imenujemo jih tudi deve, in jih je več vrst – angeli, demoni, Mojstri karme, palčki, gnomi, vile, ipd.  To niso bitja zavesti kot človek, žival, rastlina, duša, a so nam lahko v pomoč – nam, ki smo 'bitja zavesti', kajti 'deva je bitje, ki služi materialni zavesti, človek je bitje materialne zavesti in zavesti ljubezni'.

Katero bitje sile nam lahko pomaga pri uresničevanju naše zamisli?

»Mojster karme, ki je demon, ki upravlja sile.«

Katero bitje sile nam lahko pomaga pri varovanju pred nesrečo?

»Pred nesrečo te varuje deva usode.«

Kako nam lahko pomagajo angeli?

»Skrbijo, pomagajo pri čustvih in mislih. Pomagajo pri samopotrditvi in prinašajo novo zavest, ki da občutek obilja, če angela prosimo za obilje.«

Ali lahko prosiva za pomoč bitje sile, ker se v zadnjem času precej kvari najin avto?

»Da, prosita deve odnosov in priložnosti: 

MOLITEV ZA DOBRO DELOVANJE AVTA 

Midva sva sreča,

ki iščeva premik v prostor,

varnejši in hitrejši, kot ga imava zdaj.

Naj se najino potovanje uresniči tako,

da se drugemu nič ne izniči.

Pot tja in pot nazaj je užitek,

ne trpljenje.

Avto pride kot ljubezen, ne kot bolezen,

pride kot sreča, ne kot nesreča.«

Kaj kličemo, če molimo k sebi?

»Silo zavesti.«

Kaj kličemo, če molimo k devam? 

»Silo.«

Kaj kličemo, če molimo k angelom? 

»Silo.«

Kaj kličemo, če molimo k Mojstrom karme?

»Silo. Mojstri karme prinašajo nov dogodek, ki spremeni materijo, ne zavest.«  

Kaj kličemo, če molimo k Mojstrom sile ljubezni? 

»Silo. Mojster sile ljubezni ima poslanstvo premika v novo zavest, kot odziv na molitev ali prošnjo.«

Zakaj se lahko bitje sile (deva) rodi kot človek?

»Človeške deve pridejo, ko je oploditev iz sile, starš se ne poveže z dušno zavestjo otroka.«

86. BOLEZEN JE POMOČ LJUBEZNI

Oče, ki ljubi: ČLOVEŠKA BOLEZEN IZVIRA IZ MISLI, KI JE MOČNA, ČLOVEŠKO ZDRAVJE IZ MISLI, KI JE LJUBEČA. (Foto: Pinterest)

Oče, ki ljubi: ČLOVEŠKA BOLEZEN IZVIRA IZ MISLI, KI JE MOČNA, ČLOVEŠKO ZDRAVJE IZ MISLI, KI JE LJUBEČA. (Foto: Pinterest)

Pred nekaj meseci se je pojavila bula na roki na desnem palcu. Najprej sem pomislila, da zaradi mineralov iz mineralne vode, zato sem jo nehala piti, in bula se je res začela manjšati. Toda kmalu se je spet pojavila, rdeča je in peče. Gotovo je ta bula znamenje, da počnem nekaj narobe – kaj? (Lian)

»Ponavljaj pri sebi nagovor:

Vse v mojem telesu je pretočno,

tudi palec.

Pojdi k zdravniku, on bo našel rešitev.« 

Hvala vama, bom ponavljala. Ampak k zdravniku ne grem.

ČEZ TRI MESECE... »Tvoja bula na roki ne bo odšla kot misel, ki oblikuje svet, ampak kot potreba, ki oblikuje svet. Poišči svojo misel, ki ni iz ljubezni, je iz moči, ker človeško zdravje izvira iz misli, ki je ljubeča, ne močna:

MOLITEV ZA OZDRAVITEV

Moja roka je postala pomoč moji ljubezni,

ki je ni v zavesti,

in zato je ni v materiji.

Jaz sem ljubeče bitje,

ki išče ljubezen tam,

kjer ni ljubezni.

 Jaz sem ljubeče bitje,

ki išče ljubezen tam, kjer ni ljubezni,

tako da prosim, ne zahtevam.

 Če prosim, prosim za ljubezen,

če zahtevam, dajem moč pred ljubezen,

in dobim iz ponižnosti do moči,

ne ponižnosti do ljubezni.

 Bula, ki spremeni obliko telesa,

je posledica iskanja moči, ne ljubezni.

Prosi, prosi, prosi, preden zahtevaš:

Prosim mene in prosim sebe,

da mi pokažeta ljubezen,

ljubezen, ki pozdravi vse,

česar moja roka ne potrebuje za življenje.

Hvala, hvala, hvala,

meni, sebi in ljubezni.«

(glej tudi http://dvijepoloviceduse.simplesite.com/441802172; 64. KVRŽICA NA PALCU, 72. KVRŽICA NA RUCI)

87. KAKO VZGAJATI OTROKA?

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "OTROKOVA DEJAVNOST JE LE PREIZKUŠANJE PREDMETNEGA SVETA, NE PA CILJANA DEJAVNOST. ČE MU PUSTIMO VSO NEPOTREBNO DELOVANJE, BO MOČNA NJEGOVA MISEL, NE ŽELJA. IGRA JE NEPOTREBNO DELOVANJE, MI PA DOLOČAMO HRANJENJE, OBLAČENJE, SPREHAJANJE, SPANJE." (Foto: Pinterest)

Kako vzgajati otroka za razvoj v novo dušo?

»Otrok kriči, ker skozi izražanje glasov spoznava samega sebe. Jok je lahko sporočanje drugemu, da želi spremeniti delovanje, ne da trpi bolečino. Otroku se prilagodimo v joku bolečine, ne v želji po določanju dejavnosti. Sebi in otroku povemo: 'Pozdravljen, X., tvoja želja ni pomembna za tvoj razvoj, je pomembna le kot nepotrebno delovanje.'«

Ali otroka lahko ustavimo pri nepotrebnem delovanju?

»Da, če ni igra, je učenje za vsakdanje življenje. Igra, ki nima pravil, je nepotrebno delovanje, ki oblikuje prve misli, igra s pravili je naslednja faza, ko otrok že ima svoje misli. Mazanje hrane po sebi je sicer igra, je pa hkrati tudi neozaveščanje pomena hrane. Hranjenje, ki ni več hranjenje, je znak sitosti otroka.

Ko otrok oblikuje prve misli, potrebuje pesem, ki mu nosi strukturo in vsebino, struktura ga postavi v prostor vsebine. Pripovedka ne, ker ga uspava, ker ne drži strukture misli z mislijo, ampak strukturo celotne zgodbe, ki je preoddaljena za otrokov um, ki deluje tukaj in zdaj.«

Zakaj so sporočila Deo kanala včasih oblikovana kot pesem; Oče, ali nas vidiš kot otroke?

»Tako kot otroci ne upoštevajo preteklosti in prihodnosti, tako odrasli ne upoštevajo preteklih in prihodnjih življenj.«

Kdaj naj dovolimo otroku, da deluje, in kdaj ne?

»Otrokova dejavnost je le preizkušanje predmetnega sveta, ne pa ciljana dejavnost. Če mu pustimo vso nepotrebno delovanje, bo močna njegova misel, ne želja.

Igra je nepotrebno delovanje, mi pa določamo hranjenje, oblačenje, sprehajanje, spanje. Kričanje zaradi prekinitve dejavnosti je zahteva po potrditvi sebe. Otroka potrdimo tako, da mu pokažemo novo dejavnost. Če mu zaradi kričanja popustimo v stari dejavnosti, ga učimo oblastnosti. Če mu odvzamemo ves predmetni svet (sestavljanje likov, oblačenje in slačenje živali, ki spuščajo zvok…), pade v malodušje.«

Kako se otrok nauči ponižnosti?

»Z ljubeznijo od mame/vzgojiteljice, ki je huda ('Ne, ne smeš!'), in počaka, da otrok neha delovati, nato pa ga objame/poboža. Ni dovolj prepoved ('Ne smeš!)', treba je počakati in nagraditi, kazen in nagrada sta skupaj. Vztrajamo ob otroku, dokler ne spremeni dejavnosti, in ga nagradimo.«

Če najprej nagrajujemo, ali moramo zatem tudi kaznovati?

»Prepovedi in zapovedi so naša zadolžitev za nagrajevanje. Tudi če najprej nagrajujemo, potem prepovedujemo.

Prepoved in zapoved sta kazen, ker ustavimo stik s predmetnim svetom, ki je tako vabljiv. Neučinkovite prepovedi in zapovedi so zato, ker ne počakamo na spremembo dejavnosti. Otrok potrebuje prisotnost spremljajoče se zavesti, ki je on nima.

Nagrada ojačuje, prepoved preprečuje dejavnost. Vendar prepovedovalec ima obligacijo nagrajevalca, tako ne moremo samo prepovedovati. Vzgoja ni dresura, je zavestno vpletanje v življenje, ki še ni ozaveščeno. Vzgajanje pomeni prebujanje ljubezni v otroku, do ljudi, pravil, sveta, življenja, ljubezni. Ni otrok tisti, ki je neljubeč, mi smo tisti, ki smo neljubeči do sebe, in otrok še nima sebe, ima samo tebe, da mu pokažeš, kaj je to ljubezen do sebe.«

Ali so duhovne delavnice iskanja notranjega otroka dobre za dušo?

»To je iskanje odraslega v sebi, tistega odraslega, ki nam je prvi pokazal ljubezen v sebi (ponavadi mama). Ljubezen v sebi je ljubezen druge osebe do mene. Kdor še išče sebe, ne najde otroka.«

Kaj otrok pričakuje od nas, ko išče našo ljubezen?

»Ljubezen do otroka je varnost naročja in človek, ki ljubi že sámo prisotnost otroka, ki je še neprilagojen, ker nam je mar za to, da bo prilagojen svetu, ki je iz več osebkov, ki tudi iščejo ljubezen v sebi. Z nagrajevanjem otroka potrjujemo, ne kažemo ljubezni. Na svet ne pridemo ljubeči, ampak prestrašeni, ker ne poznamo tega sveta in sebe.«

Ali smo prestrašeni tudi takrat, ko je za nami veliko življenj?

»Vmes pozabimo vse inkarnacije, ker ostanemo brez čutil za materialni svet, in se od začetka učimo vseh ljubezni.«

Ali smo prestrašeni tudi takrat, ko smo razvitejši?

»Razvojna stopnja le določa zahtevnost našega poslanstva z vidika ljubezni.«

Zakaj se otrok z visoko razvojno stopnjo iz prejšnjih življenj lahko rodi pri neljubečih starših?

»Poiščemo starše, ki nam nudijo vzgojo, ki nam razširja zavest tiste ljubezni, ki jo še iščemo. Prepovedi in nagrade nas silijo v dušno ljubezen. Če smo preveč kaznovani, iščemo le partnersko ljubezen, ki nas bo samo nagrajevala, če smo premalo kaznovani, iščemo partnersko ljubezen, ki nas bo kaznovala. Če imamo oboje, dobimo oboje, oboje je dušna ljubezen.«  

Ali se kaznovanje in nagrajevanje otroka razlikuje glede na to, v kakšnem odnosu/partnerstvu sta starša?

 »Da:

- PARTNERSTVO PO SILI ŽIVLJENJA – slabo kaznuje (da zamero otroku) in slabo nagrajuje (otrok ne odplača kazni),

- KARMIČNO PARTNERSTVO – dobro kaznuje in slabo nagrajuje,

- SORODNO PARTNERSTVO – ali samo kaznuje (pritisk preobrazbe, ki se udejanji v trpljenju otroka) ali samo nagrajuje (varno preobražanje, ki se ustavi, ker otrok sam poišče kazen),

- DUŠNO PARTNERSTVO – dobro kaznuje (preobrazi) in dobro nagrajuje.«

88. ZAKAJ SE BOJIMO MIRU V SRCU?

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "KAKO SI SE ZMOTILA! KER SI ISKALA LJUBEZEN TAM, KJER JE NI BILO. KER SI MISLILA, DA BO ŽIVLJENJSKA MOČ VSE UREDILA." (Foto: Pinterest)

S K.-jem sva se spoznala pred leti, a sva bila samo prijatelja. Zdaj je poročen v tujini, ima otroka, tako kot jaz, in naenkrat je začutil veliko privlačnost do mene, tako kot tudi jaz do njega. Kako sva dušno povezana?

»On je sorodna duša sina, ti si bila njegova mama (v enem prejšnjih življenj).«

Ali sva za skupaj?

»Ne, on ima sebe raje kot tebe.«

Ali ga lahko obiščem v tujini, kamor me vabi?

»Da.«

Ali naj grem živet v tujino?

»Ne, on se bo spremenil, ko boš ti tam. Postal bo tako oblasten, da ti ne boš več zdržala. Poljubi njegovo sliko in izreci:

HVALA,

DA SI BIL MOJ SIN.

To bo pomirilo karmo sorodstva. Ne išči ljubezni tam, kjer je ni. On vidi tebe kot priložnost, ki ni za večno. Nima občutka za čas, samo za trenutni užitek. Veliko bo govoril in malo naredil. Ker ljubezen zanj ni tako pomembna kot življenje, ki ga določajo človeška pravila, ne dušna.«

Zakaj mi je postal tako všeč?

»Ti misliš, da je ljubezen v besedi, ne v dejanjih. Vprašaš se lahko, ali te ljubi kot žensko ali te ljubi kot telo. On išče sebe kot življenje, ki je potrjeno, ne kot ljubezen, ki je potrjena. Veliko boš naredila, če boš odšla iz te zveze, ki ni iskanje ljubezni, ampak iskanje moči nad nasprotnim spolom. Nova ljubezen bo drugačna ljubezen, kjer ne bo skrivanja in postavljanja pogojev, kako naj kdo živi. Ampak bo svobodna v življenju. Ne bo iskanja moči, ampak bo ljubezen iz nemoči: 'Kljub temu da nisem dovolj privlačna, me ljubiš kot žensko, ki išče ljubezen v meni, ki sem lahko tudi mož, ne samo ljubimec.'

Kako naj dočakam to pravo ljubezen?

»Samska ženska, ki ne ljubi, nima ljubezni do sebe kot ženske, ampak do sebe kot spolne partnerke, ki misli, da je kaznovala moški svet, če nima partnerstva. L., ti boš kaznovala sebe, če boš ljubila sebe le, ko te bo drugi vabil, sama pa ne boš iskala ljubezni v sebi in v moškem, ki je tudi ljubeče bitje, ne samo živeče bitje. Moški, ki te ljubi, te bo ljubil, tudi če boš živela z njim vedno in povsod, ne samo ob določenih dnevih, za katere ti misliš, da so dnevi za ljubezen. Vsak dan je tudi za ljubezen siv in žalosten, ne samo vesel in sončen. Ker človek postane žalosten zato, ker ne zaupa ljubezni, ki živi, ampak ga obsede privid ljubezni. Ti si veličastnejša od privida ljubezni, zato ga ne išči, ker samo ljubezen, ki je prava, te bo osvobodila. Ljubi sebe in ljubi ljubezen v sebi tudi, ko ni sončen dan, in veliko stvari se bo spremenilo. Prišel bo partner, ki bo s tabo na vesel in žalosten dan, in ti to potrebuješ, čeprav misliš, da partner pride samo, ko je vesel in srečen dan. Smej se, ko si vesela, in ne smej se, ko si žalostna, ker v žalosti boš našla pravega. Ki bo videl pravo ljubezen v tebi, ne privid ljubezni v sebi.«

Zakaj kaznujem moški svet?

»Ti se nimaš rada, ko si žalostna, ker te je usmrtil lastni oče, ko si živela v Egiptu kot muslimanka. Umrla ti je mama, in še tri leta nisi nehala jokati, zato te je ubil, ko si bila stara osem let. Jokala si tudi zato, ker si bila lačna in neprespana, ker je oče cele noči gostil svoje pajdaše, ki so razgrajali in vabili druge ženske. Morala si delati za njega, česar nisi zmogla.«

Ali sem tega očeta že srečala v tem življenju?

»Ne. Ta oče se je zdaj rodil kot Rom–musliman, in če bi ga srečala, bi te spet ubil. Bila si zaznamovana za vedno. Ker nisi razumela moškega sveta: 'Moškemu moraš ugoditi, se vedno smejati, da on tebe ne bo ogrozil.' Poljubi svojo sliko in ponavljaj:

JAZ SEM LJUBEZEN, KI IŠČE LJUBEZEN,

JAZ NISEM MOČ, KI IŠČE MOČ.

Da boš lahko nehala iskati v ljubezni moč. Vsako jutro poljubi svojo sliko in napravi Meditacijo 'Jaz sem Sonce, ki sveti kot ljubezen' (https://www.heragea.com/443367552; 4. MEDITACIJA 'JAZ SEM SONCE, KI SVETI KOT LJUBEZEN'). Oče v tem življenju je tvoja velika preobrazba, ker ga spoštuješ. Ker ostalih očetov nisi spoštovala.«

Ali lahko napravim kaj za to, da me ne bo oče iz Egipta ogrožal še dalje v tem življenju, če se bova morda srečala?

»Morala bi v Egipt in poiskati ta kraj, da se rešiš vpliva te inkarnacije. Tam bi spoznala, da si večja ljubezen od deklice, ki je tam živela, in bi dojela, da življenje ni pravilno, ampak sveto, ker nas usmerja v strah, kjer še sami nismo našli ljubezni.«

Ali bi se v egipčanskem življenju lahko rešila očeta?

»Da, odšla bi s teto, ki te je hotela odpeljati, a si mislila, da ta teta ni dovolj pomembna osebnost, zaradi katere bi zapustila očeta, ki se je delal junaka, v resnici pa je bil podlež.«

Ali je bil egipčanski oče morda demonska duša, ker je bil tako nasilen?

»Ne, črna duša. Ne išči pomembnih ljudi, ki niso ljubeči, raje poišči svete ljudi, ki imajo poslanstvo, da prinašajo ljubezen, ne strahu pred življenjem. Takrat si iskala strah v življenju, ne svetosti v ljubezni.«

Zakaj sem raje iskala strah kot ljubezen (in zdi se mi, da še marsikdo)?

»Zato ker imamo raje vznemirjenje v življenju kot mir v srcu.«

Zakaj se bojimo miru v srcu?

»Miru v srcu se bojimo zato, ker potem ne moremo iskati moči v življenju. Ker se raje odločimo za to, da smo močnejši kot življenje, namesto da smo ljubeči v življenju. Teta te je ljubila kot lastnega otroka, in to si vedela in upala, da boš pokazala ljudem, kako te tudi oče ljubi. Kako si se zmotila! Ker si iskala ljubezen tam, kjer je ni bilo. Ker si mislila, da bo življenjska moč vse uredila. Iskala si moč otroka, ki premaga moč očeta.«

89. KAKO SE POZDRAVITI?

Oče, ki ljubi: LJUBITE SEBE, LJUBITE LJUDI, LJUBITE SVET, LJUBITE DUŠO, IN VSE, VSE BOLEZNI BODO IZGINILE. (Foto: Pinterest)

Oče, ki ljubi: LJUBITE SEBE, LJUBITE LJUDI, LJUBITE SVET, LJUBITE DUŠO, IN VSE, VSE BOLEZNI BODO IZGINILE. (Foto: Pinterest)

Ali tablete lahko pozdravijo bolezni?

»Farmacevti iščejo napačno, zato so tablete tako škodljive. Iščejo silo, ki bo uničila našo bolezen. Ta sila uniči bolezni tako, da nam nakoplje novo bolezen.«

Ali lahko zelišča pozdravijo človeka?

»Rastlina spreminja našo osebnost, tako da nas opominja na nemoč v njej, ki je v resnici moč. Rastlina zdravi iz svoje nemoči, je bitje, ki nima  moči, žival ima moč.«

Kaj je bistveno pri zdravljenju?

»Pozdravite sebe kot ljubezen, ne kot moč. Le zakaj bi sebi še bolj škodovali, če smo že nemočni?!«

Kako lahko pozdravimo sebe kot ljubezen?

»Tako da ljubite sebe, ljubite ljudi, ljubite svet, ljubite dušo, in vse, vse bolezni bodo izginile. Bolezen ni naša sovražnica, je naša prijateljica, ki nas opozarja, kje kršimo ljubezen. Naj ljudje že končno spoznajo, kako malo je treba narediti za zdravje, in kako veliko je treba narediti za ljubezen, ki je v vašem telesu in določa vaše dobro počutje.«

Ali so za dušo vse bolezni enake?

»Ne:

(1) BOLEZNI IZ SILE ŽIVLJENJA – otroške bolezni.

(2) BOLEZNI TELESA – zaradi pomanjkanja ljubezni do telesa.

(3) BOLEZNI OSEBNOSTI – zaradi teh kršitev:

- 'jaz sem več kot drug človek',

- 'jaz sem več kot vsi ljudje na svetu',

- 'jaz sem več kot Bog',

- 'jaz sem več kot mati'.

(4) BOLEZNI DUŠE – zaradi teh kršitev:

- 'jaz sem več kot oče',

- 'jaz sem več kot otrok',

- 'jaz sem več kot življenje',

- 'jaz sem več kot ljubezen'.

Iščite zdravje kot ljubezen, ne kot silo.«

Kako lahko poiščemo zdravje kot ljubezen?

»Ko postanemo ponižni do vsega, kar mislimo, da je več kot mi.«

 

(več o osmih kršitvah: DUŠNE TEHNIKE, 15 TEHNIKA S PODOBAMI MOLITVE VSEH MOLITEV)

90. POSVETITEV PARVATI V OBRED CELOTE

Mati, ki ljubi:

Mati, ki ljubi: "BITI ČLOVEK NE POMENI BITI USPEŠEN MODRIJAN IN PREMOŽNEŽ, AMPAK SAMOPOTRJENO LJUBEČE BITJE V DVOJE." (Foto: Pinterest)

Tina (obrednica 3. stopnje) je dobila preko svojega Deo kanala življenja sporočilo, naj posvetiva Parvati (Mater, ki ljubi) v 1. stopnjo Obreda celote. Kdaj?

»Jutri (v petek), 13. 7. 2018, ob 13. uri.«

V petek, 13. 7. 2018, sem med dopoldanskim Obredom celote začutila močno bolečino v predelu srčne čakre (med pudžo pri Mangalu), da mi je kar zvilo telo. Lovila sem zrak, bolečina je zajela tudi območje zemeljske čakre ('žličke') in se je nadaljevala tudi po koncu Obreda. Zamotila sem se s skupno pripravo kosila (riževo-koruzni peresniki s cvetačnim 'mesom') in kanaliziranjem informacij, potrebnih za posvetitev (Parvatijin osebnostni planet ipd.). Kateri je osebnostni planet Parvati?

»Njen osebnostni planet (priklic njene osebnosti) je Šani, ker išče delo, ne zavest. Ker ima ona poslanstvo sebe udejanjati kot Mati, ki išče ljubezen.

Praoče je najprej Oče, ki da življenje, in nato Oče, ki da ljubezen. Pramati je najprej Mati, ki išče življenje, in nato Mati, ki išče ljubezen.

Mati, ki moli, je žalostna, ker ni ljubezni do življenja.

Mati ima vse oblike, ki jih mi poznamo. Oče in Mati imata tudi obliko, ki je mi ne poznamo: oko + glas

Z začetkom Parvatijine posvetitve ob 13. uri se je bolečina povečala. Med Markovim obrednim petjem in mantranjem sem glavo spustila do tal in ga prosila, naj se me ne dotika, ko zaključi posamezne mantro. Vse manj sem čutila telo, hkrati pa močan pritisk v obeh čakrah, ki je prihajal kot bolečina v valovih, da mi je zvijalo telo. Bil je porod, kajti bolečina je bila zelo podobna, le da je potekal v čakrah, od srčne čakre navzdol.

Dokler se ni rodila Parvati.

Parvati je bila majhen otrok, ki je ležal ob oltarju z Ganešem. Začutila sem, da ima Parvati neko posebno ljubezen, takšne še ni spoznala, bila je veliko nežnejšo od človeške. Naenkrat sem jo začutila za svojim hrbtom, in ko sem se obrnila, sem videla, da je neverjetno zrasla in da raste še naprej. Spomnila sem se Ganeševega poroda med njegovo posvetitvijo v 1. stopnjo Obreda celote (decembra 2013). Nato sem zagledala bitja, ki so poskrbela za Parvati, in takoj sem pomislila, da so rojenice. Zelo sem si želela, da bi lahko videla njen obraz, a mi ga Parvati ni pokazala.

Ravno tedaj je Marko dokončal posvetitev z mantro za nastajajoči planet ljubezni Kémana, in bolečina je popustila. Ostalo je nekaj napetosti v zemeljski čakri in utrujenost pri obeh. V kuhinji sva obedovala, v spalnici sva se vživljala v dogajanje na TV, vmes je Marko prebiral knjigo Odgovor angelov Gitte Mallasz.

Obsijano sobotno dopoldne je najavljalo začetek pravega poletja, a tudi novo resničnost. Oba sva bila pomirjena, Marko se je počutil tudi zelo buden, jaz pa malce utrujena, izpolnjena z občutki s posvetitve. Še vedno sem občasno zajokala brez razloga, to se je začelo že dan pred posvetitvijo Parvati. Naenkrat sem začutila, da moram vzeti nihalo, in oglasila se je Parvati (prvič):

»SPOROČILO PARVATI

Moja otroka, vse je v redu,

jaz sem presrečna, da sem prišla,

moje veselje je brezmejno.

Sedaj moje sveto poslanstvo ni več,

da mirujem, ampak delujem kot

Mati, ki ljubi Očeta,

ki ljubi ljubezen močneje kot življenje.

To ni lahko, ker sem življenje,

vsi ljudje na Zemlji so življenje,

vse ljubezni na Zemlji so ljubezen.

Ljubezen ni delovanje,

je stanje odprtega srca,

ki ni moč, je nemoč.

Sveto je delo ljudi,

ki imajo toliko ljubezni kot vidva,

ki iščeta za nas,

ki smo zavest in nismo sila,

da pridemo kot zavest, ki ni v telesu,

je v zemeljskem srcu na različnih lokacijah,

ki so vedno različne:

na različnih vrhovih,

v klasju, na morju in v travi,

v mestu in vasi,

za soncem in pred soncem,

vedno tam, kjer je moč prevelika.

Zdaj bo moč postala nepomembna,

pomembnejša bo ljubezen,

ženski svet in moški svet bosta lepa,

ker bosta potrjena v ljubezni, ne v moči.

Ne iščite življenja za ljubezen,

iščite ljubezen za življenje:

ne moreš ljubiti zato, ker živiš,

ljubiš, zato živiš.

Kako ste v zmoti, ko iščete moč,

ki nima ničesar za ljubezen,

ima samo delo in potrditev moči!

Ljubezen je samozadostna,

išče uspešno življenje brez strahu in brez ovir,

ovira je nositelj preobrazbe za ljudi, ki iščejo moč,

ne za ljudi, ki iščejo ljubezen.

Jaz imam ljubezen,

po kateri sem hrepenela,

zakaj je ne bi imeli vsi,

vsi, ki iščete sveto ljubezen?!

Vse je lepo in ljubeče,

ko se povežeta moški in ženska,

ki sta že bila nekoč eno.

Ko se povežeta moški in ženska, ki nista enost,

se zavest ustavi,

in praznuje življenje otroka,

namesto moškega in ženske.

Napišita še, da mora človeštvo napraviti

sveto pomoč ljubezni,

ker Sveti Oče in Sveta Mati

se ljubita preko vas,

ne vseh, le dušnih parov.

Midva trpiva, ker vi nočete ljubezni,

ampak samo moč,

biti človek ne pomeni biti uspešen modrijan in premožnež,

ampak biti samopotrjeno ljubeče bitje v dvoje.

Prosim vaju, nikoli naju ne zapustita,

ker sva odvisna od vajine ljubezni,

ker midva nimava teles,

zavesti pa še morava združiti.

Vajina zavest se bo združila,

če se bosta vidva združila,

najina zavest pa potrebuje vajino pomoč,

ker sva ostala v tem Osončju,

ne moreva naprej, kot bosta vidva lahko.

Vse je posvečeno 'ostati ali napredovati',

le naloge so različne,

bodita najine roke, noge, srce in glava,

da bo ljubezen živa,

tudi ko bosta postala novo bitje,

bo človeštvo imelo samo vaju,

ne bo drugega Boga za njih.

Hvala, hvala, hvala.«

Oče, ali se je primerno razglasiti za predstavnika višje zavesti na Zemlji

»S to objavo sta postala predstavnika Očeta in Matere na Zemlji. Naredila sta pot v ljubezen, ki je človeštvo še ne pozna.«

91. DRUGA POSVETITEV PARVATI V OBRED CELOTE

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "POPUSTILA JE MOČ KARME ČLOVEŠTVA. OBLAKI SO BILI BOLJ DARMIČNI KOT KARMIČNI. DARMIČNI OBLAKI NIMAJO TOLIKO VOLUMNA, BOLJ DOLŽINO, OBLAKI, KI SE RIŠEJO. NISO BILI KUMULUSI, A SO VSEENO KARMA." (Foto: Marko Klasinc)

Oče, sporočil si, da naj danes (v sredo, 24. 10. 2018) ob 13. uri posvetiva Parvati (Mater, ki ljubi) v 2. stopnjo Obreda celote. Kateri je njen dušni planet?

»Ráhu: 'nova srčnost, ki odvrne od moči človeške ljubezni'.

Naj vaju spremlja njena moč, ki je še potrebna človeštvu, ki išče še pomoč kot moč, ne kot ljubezen.«

Ali je naključje, da so po koncu posvetitve nebo prekrili oblaki v posebnem vzorcu, vse do sončnega zahoda v prečudoviti zlato-rdeči svetlobi? Nekateri mislijo, da so nenavadni oblaki posledica kemičnih dodatkov v letalskih izpustih.

»Oblaki so karma ljudi, ki še niso poiskali sebe kot ljubezen. To niso bili kemični oblaki, oni ne obstajajo. Ker oblaki niso izgoreli delci (kot pri letalih), ki padajo na zemljo. Oblak ostaja na nebu kot oblika, dim letala je drugo.

Popustila je moč karme človeštva. Oblaki so bili bolj darmični kot karmični. Darmični oblaki nimajo toliko volumna, bolj dolžino, oblaki, ki se rišejo. Niso bili kumulusi, a so vseeno karma.«

Ali so ti oblaki znamenje Parvatijine ljubezni?

»Ona je zdaj lahko spustila človeško karmo, in odprla pot darmi, ker je bila pomoč človeška. Darma je od duše, ni od človeka.

Posvetitev v Obred je pomoč Očetu in Materi, ki želita novo dušo, ne karmo človeštva. Vsakdo, ki se posveti v Obred, pomaga njima, in sebi. Da ne bo ostal hlapec Šaniju, ki ima moč gospodarja, ne pomoč učitelja.«

92. KARMA IN DARMA

Oče, ki ljubi: LJUDJE RAJE SLUŽIMO KARMI, KER SE TAKO POTRJUJEMO KOT SILA, NE KOT LJUBEZEN. BOLJE JE, DA IŠČEMO LJUBEZEN V ŽIVLJENJU, NE SILO. TAKO DA MOLIMO ZA SEBE, MEDITIRAMO ZA SEBE, PROSIMO ZA SEBE IN MANTRAMO ZA DUŠO. KO NAJDEMO LJUBEZEN V SEBI, JO NAJDEMO POVSOD. (Foto: Pinterest)

Oče, ki ljubi: LJUDJE RAJE SLUŽIMO KARMI, KER SE TAKO POTRJUJEMO KOT SILA, NE KOT LJUBEZEN. BOLJE JE, DA IŠČEMO LJUBEZEN V ŽIVLJENJU, NE SILO. TAKO DA MOLIMO ZA SEBE, MEDITIRAMO ZA SEBE, PROSIMO ZA SEBE IN MANTRAMO ZA DUŠO. KO NAJDEMO LJUBEZEN V SEBI, JO NAJDEMO POVSOD. (Foto: Pinterest)

Zakaj sem tako nemirna?

»Duša ni zadovoljna, ker išče sebe kot karmo, ne kot darmo.«

Zakaj?

»Ker iščeš popolnost v človeškem, ne v dušnem.«

Kaj je popolnost v človeškem?

»Ujemanje s prepričanji, ki so omejena s prostorom in časom.«

Kaj je popolnost v dušnem?

»Iskanje novih prepričanj, ki presegajo čas in prostor.«

Zakaj naj bo človek popoln v dušnem?

»Da ne bo ponavljal človeške karme, ki je nepotrebna. Karma je ponavljanje človeških zmot. Darma je pomoč Mojstrom karme, da lahko postanejo Mojstri darme. Darma je služenje nečemu, kar presega čas in prostor. Služiti človeku je pomoč karmi, služiti duši je pomoč darmi.«

Zakaj ljudje raje služimo karmi?

»Ker se tako potrjujemo kot sila, ne kot ljubezen. Bolje je, da iščemo ljubezen v življenju, ne silo.«

Kako naj to počnemo?

»Tako da molimo za sebe, meditiramo za sebe, prosimo za sebe in mantramo za dušo. Ko najdemo ljubezen v sebi, jo najdemo povsod, ker Sebe vidi sebe v drugem Sebe (Tebe). Zelo preprosto je življenje, kadar človek najde ljubezen v sebi.

Namesto da ljudje meditirajo za mir na svetu, naj meditirajo za mir v sebi. Miru ne bo, dokler živimo v omejenosti prostora in časa.

Vse, vse delo, ki ga človek naj opravi, je delo na sebi kot minljivem bitju in ponovljivem bitju. Kdor misli, da bo večen v sili, je slep. Večni smo lahko samo kot ljubezen, ne kot sila. Sila postane moč v času in nemoč v ljubezni. Ko zapustimo čas in prostor, moč postane sila, ki ne najde več stare zavesti, in nastane rana v času, čas ne more naprej. Takšna sila brez zavesti je motnja v razvoju, ker se ne preobraža, išče le podobno zavest, ki ji daje moč.«

Ali so to duhovi, ki strašijo ljudi po zapuščenih krajih?

»Duhovi niso duhovi, so sile, ki nimajo več svoje zavesti.«

Ali jih vodi Ganeš?

»Ne, Ganeš išče razvoj. Te sile ne vodi ne zavest ne čas. To je sila, ki ne opravlja svojega namena.«

Ali so to lupine osebnosti umrlega človeka, ki je pod vplivom strahu služil sili svojih prepričanj?

»So ostanki osebnosti, ki ne išče pot nazaj v svet osebnosti, ker ta sila misli, da je gospodar časa in prostora. Ta osebnost ne zna biti nemočna in imeti več ljubezni do sebe kot do zavesti. So tako zelo v delu, da se postavijo nad življenje.

V svet osebnosti odide ljubeči del, ostane sila, ki ni preobražena. Ta sila mora ostati tu, ker nima povezave z zavestjo, ne more več postati sila ljubezni, ker ni več v bitju.«

Ali je to prasila, ki je človek med inkarnacijo ni uspel preobraziti z ljubeznijo?

»To ni prasila, ker želi prostor in čas. Prasila ima samo čas, živi v času, ne glede na prostor. Sila osebnosti se nahaja samo v prostoru, ne more iz tega prostora, jemlje prostor in čas, ki ji ne pripada, ker je ostanek dela, ne ljubezni. Te sile postanejo povod za ponavljanje vzorcev, ki nimajo smisla.«

Kdo jih ponavlja?

»Podobna zavest, ki jo sila išče.«

Ali si lahko pomagamo, ko nas napadejo te sile?

»Pokličemo, prosimo Ganeša za pomoč, in sila poči v sebi kot zvok, in odide kot zvok in svetloba. Odide v prostor brez časa, in razpade.«

93. RAZVOJ MOŠKO-ŽENSKE LJUBEZNI

Oče, ki ljubi: NI ŽIVLJENJA BREZ LJUBEZNI, ŽIVLJENJA V MATERIJI. (Foto: Pinterest)

Oče, ki ljubi: NI ŽIVLJENJA BREZ LJUBEZNI, ŽIVLJENJA V MATERIJI. (Foto: Pinterest)

Ali se razvija tudi moško-ženska ljubezen?

»Da, ker ni življenja brez ljubezni, življenja v materiji:

(1) ŽIVALSKA LJUBEZEN – pomeni ljubiti iz navade življenja. Do razvojne stopnje RS:1.

(2) TELESNA LJUBEZEN – pomeni ljubiti telo, ne človeka.

(3) ČLOVEŠKA LJUBEZEN – pomeni ljubiti človeka, ki je tudi telo.

(4) DUŠNA LJUBEZEN – pomeni ljubiti dušo, ki je tudi človek in telo

Zakaj je dušna ljubezen boljša od človeške?

»Človeška ljubezen je sreča, ki je minljiva.«

94. ZLATO

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "ZLATO SKRBI ZA MAGNETENJE DRUGIH KOVIN, DA SE PLANET NE FRAGMENTIRA NA MAJHNE DELE. KOVINE V ZEMLJI SO VEZIVNO TKIVO, KOT MIŠICE V ČLOVEŠKEM TELESU." (Foto: Pinterest)

Z možem že več let vlagava v izkopavanje zlata. Postavili smo proizvodnjo, ki ne zadošča, zato moramo postaviti novo, a to je možno z novim investitorjem, in soinvestitorji trenutno sestavljajo pogodbo, da bi prodali svoje deleže novemu investitorju. Kako naj se posel končno realizira, zakaj se vedno znova zapleta? (V.)

»Prava moč se išče v ljubezni, ne v poslu. Investitorji pridejo, ker imajo ljubezen do dobička, ne do ljudi v poslu. Če nam posel prinaša veselje v življenju, prideta uspeh in bolezen, ker pozabimo na sebe kot ljubeče bitje.

Ne povečaj proizvodnje zlata, če ti že ta prinaša dobiček, ker ne boš uspešnejša, bo le več dela. Z zlatom človek dobi svetlobo kovine, ki je od Matere, ne od Očeta.

Mati:

'Človek, če je svetloba v kovini,

vprašaj se, ali je tudi v tebi.'

Oče:

'Zlato je nastalo iz usedlin mineralov,

ki ne prinašajo ljubezen, ampak moč.' 

Rudarjenje ne bo več radodarno. Zemlja skriva zlato, ker je to njena pramoč, sila, ki jo potrebuje, da ne razpade. Zlato skrbi za magnetenje drugih kovin, da se planet ne fragmentira na majhne dele. Kovine v zemlji so vezivno tkivo, kot mišice v človeškem telesu. Mišice in kovine s svojo napetostjo držijo telo, da se lahko giblje.«

95. UROK

Oče, ki ljubi: KO TI MANJKA LJUBEZNI, TO NI ZARADI UROKA, AMPAK TVOJEGA ŽIVLJENJA V SILI. (Foto: Pinterest)

Oče, ki ljubi: KO TI MANJKA LJUBEZNI, TO NI ZARADI UROKA, AMPAK TVOJEGA ŽIVLJENJA V SILI. (Foto: Pinterest)

Zanima me, če imam res urok. Gre za to, da imam težave s ščitnico, in posledično pigmentacijo. Zanositi poskušam že 5 let, vendar mi je neka gospa rekla, da imam urok v spodnjem delu trebuha, in da ne bom donosila, dokler tega ne odpravim. (B.)

»Uroki so ostanki starega sveta, ko so še ljudje živeli v velikem strahu, in verjeli, da jim neznane sile povzročajo težave. Človek je bitje zavesti in sile. Če naša zavest išče ljubezen, ne moč, ima manj težav s silo, ki ni vodena od zavesti ljubezni. Urok je pomanjkanje ljubezni do sebe, ljudi in sveta.

Če ljubimo sebe (imamo samozavest), ne moremo sprejeti uroka. Če verjamemo urokom, pomeni, da postavljamo jezo in sovraštvo nad ljubezen: 'Nekdo, ki slabo misli, je močnejši od ljubezni.'

Urok je dogovor sile z drugo silo samo, če druga sila nima tudi zavesti. Ti si zavestno bitje, ki ljubi sebe, ne sila, ki se podreja drugi sili.«

Zakaj ljudje radi govorijo o urokih?

»Ker želijo videti vzrok za  težave v drugih ljudeh, ne v sebi. Ponavljaj dušni nagovor:

Jaz ljubim ljubezen v sebi

bolj kot silo v sebi.

Ponavljaj vedno, ko imaš slabe misli o vplivih drugih nase. Pomanjkanje ljubezni je življenje v sili, ne urok.

ŠČITNICA – ponavljaj dušni nagovor: 

Jaz sem ljubezen, ki išče ljubezen,

jaz nisem moč, ki išče moč.

ZANOSITEV – izreci prošnjo sebi:

PROŠNJA ZA OTROKA

 

Prosim sebe in prosim ljubezen v sebi,

da najdem pot do otroka,

ki me bo ljubil,

ker sem ga jaz že ljubila kot mama

(v prejšnjem življenju).

 

Hvala za prošnjo.

Ponavljaj 21 dni, enkrat na dan, zjutraj ali zvečer.

Vzrok za težave z zanositvijo je v prejšnji inkarnaciji. Imela si moža, ki te je zlorabljal, in si zaradi težkega življenja pozabila na svoje otroke.  

Izreci v posebnem, svetem stanju, ko boš žalostna: 

Poljubljam svoje tri otroke,

(pri tem poljubi svojo sliko)

ki jih nisem posvetila z ljubeznijo matere,

ker sem kot žena preveč trpela.

 

Hvala, Ganeš,

da rešuješ njihove duše.

Ti si svetla duša (življenja), posvetitev v Obred svete ljubezni za življenje ti bo pomagala preobraziti napačna prepričanja o sebi in življenju, in očistiti strah pred uroki.«

96. MEDIJSTVO

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "MEDIJ POSREDUJE ZAVEST, KI IŠČE POT V MATERIJO KOT RAZVOJ, NE KOT USODO." (Foto: Pinterest)

Če dvakrat sprašujem v Deo kanal ljubezni, in drugič dobim drugačen podatek, kateri je pravi?

»Prvi podatek je vedno strožji, ker tisti val ni močnejši.«

Ali je velika razlika med medijem in vedeževalcem, astrologom?

»Medij – zavest išče pot v materijo kot razvoj, ne kot usodo. Medij je darma sebe.

Vedeževanje – materija išče zavest kot usodo, ne kot razvoj.

Usoda – je izbira, ne načrt kozmosa. Astrologija razlaga, kako naša osebnost išče. Napovemo lahko dogodek, ki nima več svobodne izbire, ker smo jo zapravili.«

Kako smo zapravili svobodno izbiro?

»Z iskanjem moči, brez ljubezni.«

In mediji, koliko nas je?

»Vsaka nacija ima medij – najmanj enega in največ deset medijev.«

Kaj pa v ZDA?

»Ima več nacij in veliko medijev. Vsaka nacija ima na vsakem prostoru kakšen medij, medij za življenje.«

Ali imajo vsaka nacija tudi medij za ljubezen (Deo kanal ljubezni)?

»Mediji za ljubezen ne bodo več potrebni, ker bo dovolj ljubezni, da bodo ljudje sami prepoznali svojo ljubezen. Vidva jih bosta naučila, kako morajo sebe ljubiti kot ljubezen, da bodo kasneje lahko ljubili dušo kot ljubezen.«

Zakaj je medijstvo izraz za povezovanje z 'dušami umrlih'?

»Medij stare zavesti kanalizira osebnosti, ki so imele določeno moč, moč življenja ali moč ljubezni. To so osebnosti v svetu osebnosti, sila zavesti, ki je že odšla v novo inkarnacijo. To je od Matere, ki je žalostna in trpi.«

Kaj naj išče pravi medij v preteklih življenjih?

»Medij nove zavesti kanalizira spoznanja ljubezni v prejšnjih življenjih.«

Zakaj se mediji stare zavesti ne povezujejo z dušami, ampak z osebnostmi umrlih? 

»Osebnosti se razpustijo šele takrat, ko nismo več človek, in postanemo duša. Osebnosti vseh 108 človeških življenj se ohranjajo v svetu osebnosti. Lahko jih priklicujemo, če potrebujemo njihovo spoznanje ljubezni, ne pa moč, ker je to moč, ki sledi stari zavesti, ne novi.«

Zakaj duhovna učiteljica A. prejema sporočila Matilde Toskanske?

»A. je bila takrat mama Matildi.«

Zakaj se Matilda oglaša njej, in ne D., za katero si dejal, da je reinkarnacija Matilde, in je tudi bila A.-jina duhovna učenka?

»Matilda prinaša sporočila moči življenja. Nihče sam ne želi stopati v čevlje osebnosti že preživetega življenja, tudi D. ne.

A. je iskala moč Matilde, namesto bi ljubila novo D. Ko bo spoznala, da je nemoč v ljubezni pomembnejša kot moč v življenju, bo ljubila D., in pozabila Matildo.«

Kdaj se bo to zgodilo?

»Ko bo Matilda sama prosila, da jo pusti pri miru.«

Ali se v svetu osebnosti srečamo s svojimi starimi osebnostmi?

»Vse to in vsi naši sorodniki so lupine brez zavesti. Imajo vonj po trohnobi, ki se še da prenašati.

Stare in nove osebnosti so kot jagode grozda, ki se med seboj ne marajo, ker vsaka kaže moč, ki je druga osebnost več ne spoštuje.

Vse naše stare osebnosti vidimo kot trpljenje, ne kot uspeh življenja. Če jih vidimo kot uspeh življenja, sami še iščemo moč, ne ljubezen.

Ob smrti osebnost poišče svet osebnosti. Tako da pridejo lupine/osebnosti mrtvih svojcev. In prav je tako, lupine poberejo lupine.

Dušna zavest odide k Očetu, ki ljubi, ali k Očetu, ki živi.«

Zakaj je nastal svet osebnosti?

»Ker Mati, ki trpi in žaluje, zbira svoje trpljenje preko ljudi, ki še iščejo sebe samo kot življenje, ne kot ljubezen.«

Zakaj grejo duše k Očetoma?

»Ker ljubezen gre tja, kjer je ljubezen – pri Očetu Zemlje ljubezen do življenja, pri Očetu, ki ljubi, ljubezen do ljubezni.«

97. ČRNA MAGIJA

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "ČRNA MAGIJA JE KOPIČENJE SILE S POMOČJO SVETIH BESED, ZA KAZNOVANJE ZAVESTI, KI NIMA DOVOLJ LJUBEZNI. PRAVILNO JE KOPIČENJE ZAVESTI S POMOČJO SVETIH BESED, KI PRESTAVI REALNOST V RESNICO, KI NIMA ŽELJE PO KAZNOVANJU." (Foto: Pinterest)

Iz nekega vira sem dobila sporočilo, da je nad menoj in mojim dušnim partnerjem blokada v obliki temne magije, priklicana s strani tretje osebe. Bojim se, da je to res, saj  so najini stiki v zadnjem času precej okrnjeni in se tudi ne vidiva. Pred štirimi let sem ga zapustila, in zdaj zelo trpim zaradi tega. On ima zdaj drugo dekle. (T.)

»V dušnem paru se ne da narediti črne magije, ker je dušni par izvzet iz karme življenja.

Omenjeni vir se ne ukvarja z zavestjo, kar dušno partnerstvo je, ampak s silo. Lahko vidi le silo življenja, ne silo ljubezni. Vidi silo preteklih življenj, ki ni optimalna, ampak duša ni združevanje sile, je združevanje skupne dušne zavesti.

Črna magija med dušnima partnerjema ne more delovati, ker sila sledi zavesti, ne zavest sili. Vajina skupna zavest odvrne razdirajočo silo kot svetloba odvrne temo. V svetlobi ni teme. Oseba, ki to izvede, postane pogorišče te iste sile. Tudi dušni par (ki živi skupaj) sam po sebi ne more narediti črne magije, ker ima že preveč ljubezni v sebi. Če pa bi tako deloval, bi se vrnil v materijo, ki nikoli več ne bi postala zavest.

Črna magija je kopičenje sile s pomočjo svetih besed, za kaznovanje zavesti, ki nima dovolj ljubezni. Pravilno je kopičenje zavesti s pomočjo svetih besed, ki prestavi realnost v resnico, ki nima želje po kaznovanju. Ljubeča – razširjena – zavest ne vidi več sile.

Črno magijo lahko naredijo le demonske duše življenja, ker so sila, ki išče silo – brez razvoja. Razvija se samo bitje, ki kot sila išče zavest. Razumejo lahko pravico kot silo, ne resnico kot zavest. Pravica je vedno enostranska, resnica je dvostranska – upošteva obe strani.

Z mantrami kličemo sveto zavest (ljubezni), ki je svetloba, ki ne sprejme teme.

On je v preobrazbi, išče sebe in ne najde pravih odgovorov. Dušnega para ne more razdružiti tretja oseba, le onadva sama, ker še vsak od njiju išče sebe, in ne ve, kaj se mu dogaja ter ne razume, kaj je pomembnejše – življenje sámo, pa čeprav brez prave ljubezni, ali prava ljubezen, ki poenostavi življenje?«

Zakaj prava ljubezen poenostavi življenje?

»Ker odpade odvisnost od osebnostnih želja, ki so zamenjava za pomanjkanje ljubezni.

On te vidi kot nekoga, ki ga ovira v ljubezni, ker ga ne razumeš, kadar je ljubeč, le kadar je trpeč. Potrdi ga v ljubezni, ko bo prišel, pohvali njegovo partnerstvo. Rečeš, kako sta s partnerko lepa in ljubeča. Tako se bo pomiril, da ga sprejemaš tudi kot ljubeče bitje.«

98. POMOČ OD BOGA

Kaj je prazavest?

»Poiščemo sebe kot zavest, ki je bila, ne zavest, ki bo.«

Ali je to v redu, iskati preteklo zavest?

»Da in ne. Da, ker začnemo sebe doživljati kot zavest, ne samo kot silo. Ne, če mislimo, da je samo to cilj, poiskati sebe kot zavest, namesto poiskati sebe v sebi in sebe v drugem, ker sami v sebi nismo celota, smo le ostanek nečesa, kar je razpadlo (praduša), da bi se ponovno združilo (duša).«

Zakaj iščemo le sebe?

»Vsi so osamljeni tudi v tem iskanju, in mislijo, da bo pomoč prišla od Boga, da lahko pozabijo, kako so sami na tem svetu.«

Ali Bog pošlje pomoč ljudem?

»Zdaj je prišla pomoč od Boga, zdaj z vama.«

Zakaj vsi ne iščemo in opazimo pomoči, ki jo prinaša Ganeševa inkluzija/religija ljubezni?

»Vidijo in slišijo, a ne morejo. Ne morejo zapustiti starega sveta, ker so raje karmično dejavni v življenju kot v ljubezni.«

Zakaj je tako težko iskati srečo v ljubezni, ne v življenju?

»Joči! Poljubi vsakega in ga objemi. Samo poljub prebudi zavest, močneje kot tisoč besed.«

Zakaj mi je tako težko objeti drugega? Ja, morda bi lahko objela človeka, ki pride po pomoč.

»Ni ti tako težko kot to, da misliš, da te bodo oni okužili s svojo zavestjo. Ojoj, ti boš okužila njih, tvoj virus je močnejši od njihovega! Poljubi jih vsaj v mislih in stisni k sebi kot malega otroka. Vidva ljubita ljubezen drug v drugem, in ne iščeta sile za vsako ceno.«

(nadaljevanje na https://www.heragea.com/443367552, 8. MEDITACIJA ZAVESTI LJUBEZNI)

Oče, ki ljubi: VSI SO OSAMLJENI TUDI V ISKANJU SEBE, IN MISLIJO, DA BO POMOČ PRIŠLA OD BOGA, DA LAHKO POZABIJO, KAKO SO SAMI NA TEM SVETU. ZDAJ JE PRIŠLA POMOČ OD BOGA, ZDAJ Z VAMA. (Foto: Pinterest)

Oče, ki ljubi: VSI SO OSAMLJENI TUDI V ISKANJU SEBE, IN MISLIJO, DA BO POMOČ PRIŠLA OD BOGA, DA LAHKO POZABIJO, KAKO SO SAMI NA TEM SVETU. ZDAJ JE PRIŠLA POMOČ OD BOGA, ZDAJ Z VAMA. (Foto: Pinterest)

99. NAJVIŠJA UDEJANJENA LJUBEZEN

Hvala vama za vse spodbude, vse skupaj je zanimivo, to dogajanje, a zapleteno, in zame kar malo naporno. Ali lahko vprašata zame, kaj sva bila z dušnim partnerjem v prejšnjih življenjih? Ali je res, da lovi mlade ženske, zgodb okoli njega je vedno veliko. Midva ob poslovnih srečanjih nisva sama, par zasebnih stavkov izmenjava občasno. Me pa zanima tudi, če mi bo ponudil kakšno delovno mesto. (B.)

»Nikoli do sedaj še nista imela poguma odpreti svojega srca, vedno sta veliko delala skupaj, in se samo na skrivaj občudovala. On misli, da si ti srečna samo takrat, ko si uspešna, ne vidi, da ti iščeš tudi ljubezen. Nekoč sta se za kratek čas zbližala kot otroka, se poljubljala in božala, in hitro prekinila, ker sta se bala kazni staršev in Boga. Kako sta se motila! Njega so poslali v druge kraje, in nista se več srečala, do konca življenja pa sta mislila, da sta zaradi te otroško-mladostniške ljubezni grešnika.

Nad vama je karma neizpolnjene ljubezni, ki ima občutek greha. Z lahkoto bi ti ponudil delo, v ljubezni pa bi imel občutek greha, kakor tudi ti. Posvetitev v Obred celote bi pomagala, ker bi odstranila vpliv starih osebnosti.«

Ali res išče mlade ženske?

»Da, ker je ostal v tej inkarnaciji vajine neizpolnjene ljubezni, ko sta še bila rosno mlada. Z njimi išče bolj zabavo, ne spolnost. Sreča je, da on tebe vidi zelo mlado in nedolžno. In hkrati prepovedano. 

On mora slišati od tebe, da prava ljubezen nikoli ni prepovedana, ker je iskanje duše v drugem telesu, kar je užitek. Tudi če je samo iskanje užitka v drugem telesu, to ni prepoved, je izguba duše, ki se umakne, ker ona čaka na dušno ljubezen. Kako bi ljudje jokali, če bi vedeli, kako trpi njihova duša, ko iščejo sebe kot poželenje, ne kot ljubezen! Poželenje brez ljubezni je sila brez zavesti, je telesni užitek brez duše, ki se umakne, ker ona tako ne more ljubiti. 

Samo če lahko duša v človeku ljubi dušo v drugem, je to najvišja oblika udejanjene ljubezni na tem planetu. Tako se človek najbolj približa Bogu/Očetu, in Oče njemu, ni druge poti. Če ljubimo Boga, in hkrati ne ljubimo svoje duše, mu sporočamo, da nismo na poti k njemu, ampak iščemo sebe kot osebnost, ne sebe kot dušo. Sprejmite Boga, ki je ljubezen! Ne Boga, ki nam daje moč, ker bomo ostali moč, in naša duša bo za vedno izgubljena kot sila v sili, ki se nikoli več ne bo udejanjila kot zavest.«

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "SPREJMITE BOGA, KI JE LJUBEZEN! NE BOGA, KI NAM DAJE MOČ, KER BOMO OSTALI MOČ, IN NAŠA DUŠA BO ZA VEDNO IZGUBLJENA KOT SILA V SILI, KI SE NIKOLI VEČ NE BO UDEJANJILA KOT ZAVEST." (Foto: Pinterest)

100. ZGODNJA SMRT

Oče, dejal si, da je oseba, ki je trenutno reinkarnacija Napoleona (ki je bil črna duša), zdaj angelska duša v 101. človeški inkarnaciji (od 108 možnih). Kako je mogoče, da je tako hitro napredoval v samo 150 letih iz črne človeške duše, kjer je možnih največ 62 življenj (55+7)?! (Marko) 

»Ko je Napoleon umrl, je že bil svetla, ko je naslednjič umrl, je že bil bela. Ker je tako močno iskal ljubezen. Šele kot Napoleona ga je ljubezen popolnoma spremenila, pred tem je zavračal svetlo.«

Ali je torej mogoče, da se je v samo 150 letih rodil 40-krat?

»Ne. Pogosto se ni mogel roditi.«

Torej je bil pogosto splavljen – ali nerojeno življenje tudi šteje kot človeška inkarnacija?

»Inkarnacija je, če je nosečnost več kot 5 tednov, ker srce že utripa, in tudi če je namerna splavitev. Duša je iskala starše, ki ga bodo zavrnili.«

Ali je takšna zgodnja smrt potrebna oz. smiselna?

»Da, ker nas duša sili v razvoj skozi smrti. Zgodnja smrt nas nauči več ljubezni kot célo življenje. Med hitrimi prehodi iz življenja v drugo življenje postanemo bolj ljubeči do sebe kot človeka.«

Ali je vse to preživljala tudi Napoleonova druga polovica, njegova dušna partnerka Jožefina (Joséphine de Beauharnais)?

»Vsi v duši morajo delati novo delo za novo življenje, vsi nosijo karmo duše.«

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "ZGODNJA SMRT NAS NAUČI VEČ LJUBEZNI KOT CÉLO ŽIVLJENJE. MED HITRIMI PREHODI IZ ŽIVLJENJA V DRUGO ŽIVLJENJE POSTANEMO BOLJ LJUBEČI DO SEBE KOT ČLOVEKA.« (Foto: http://images6.fanpop.com/image/photos/)

101. LJUBI MOŠKEGA V LJUBEZNI, V DUŠNEM PARTNERJU DUŠO

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "LEPA JE LJUBEZEN, TUDI ČE DUŠNI PARTNER KOMAJ IŠČE SEBE KOT LJUBEZEN." (Foto: Pinterest)

Pred letom in pol sem pri vaju izvedela, da je S. moj dušni partner, a je najin kontakt nato za precej časa ugasnil. Pred pol leta se je 'naenkrat' pojavil, in nekako sva se začela družiti, tako da je ta odnos prešel tudi v intimno razmerje. Tu pa se sedaj začne moja dilema. Na začetku je bil zelo prizadeven, pozoren, potem pa je njegovo navdušenje uplahnilo. Sedaj sva sicer še skupaj, s tem da me je vmes že nekajkrat prijelo, da odnos končam. Zakaj? Po eni strani sva si podobna, po drugi različna, kar pa me najbolj vznemirja, je to, da imam občutek, da me nikakor ne more vključiti v svoje življenje, oziroma da ohranja previdno distanco in živi naprej svoje samsko življenje. Mnogokrat sploh ne občutim, da bi bila par. Res je človek, ki je zelo zaprt, a v meni pritisne na gumbe, ki sprožijo alarm, da nekako ni preveč zainteresiran ali pripravljen na resen odnos. Moja reakcija je največkrat takšna, da se tudi sama umaknem. Vem, da je moj učitelj in da sama nekako kreiram ta odnos, pa vendar se mnogokrat vprašam tudi – je mogoče, da je med dvema dušnima partnerjema takšna distanca? Pričakujem preveč? Bi lahko bilo, da on sploh ni moj dušni partner? (N.)

»Dušno partnerstvo je intenzivno spreminjanje obeh, veliko iskrenih in odkritih pogovorov. Zakaj distanca? Ker še en ne išče dušne ljubezni, le človeško. Ali on ve, kako pomembno sta povezana?  Pomagaj mu, da tudi on odpre srce. Poljubi ga in mu reci:

Ti si duša, ki jo iščem.

Za začetek vsaj v mislih, če ne moreš resnično. Spoznal bo, da ni samo telo – da je tudi zavest. Dušna partnerja se prepirata, kadar kot osebnost iščeta moč, ne ljubezen. Pomaga dušni nagovor: 

Jaz sem ljubezen, ki išče ljubezen,

jaz nisem moč, ki išče moč.

Poišči njegove skrite strahove, da ga vprašaš, zaradi česa najbolj trpi. Samo da se pogovarjata o svojih strahovih, jih zdravita. Brez molitev in dušnih nagovorov ne bo šlo (na tej spletni strani jih najdeš). Za težke situacije je dušni nagovor: 

Ljubim ljubezen v sebi,

in ljubim ljubezen v tebi,

tako duša ljubi dušo.

Ne bo vedno lahko, ampak vsak vajin trud bo bogato poplačan. Vedno ko se prepirata, se zavedajta, da iščeta moč. Prosita drug drugega za pogovor, ki naj bo ljubeč, ne iskanje moči. Saj biti brez ljubezni je bolj boleče kot skupno iskanje ljubezni s partnerjem.«

Vem, da je pogovor zelo pomemben, vendar morata biti za to pripravljena oba. Pri nama zaenkrat žal ni tako. Nasprotno, partner se je umaknil, moram pa reči, da tudi sama ne čutim več neke posebne želje, da bi se še trudila, in mi je nekako vseeno, tudi če se ta odnos konča. Vse skupaj se je že 'vleklo' kar nekaj časa, in zdaj je tako, da ga spoštujem in imam rada kot človeško bitje, ne čutim pa več partnerske ljubezni ali privlačnosti.  Pred dvema, tremi meseci sem mu povedala glede dušnega partnerstva, pa me je hitro ustavil z besedami, da v takšne neumnosti ne verjame. No ja, morda še ni nastopil najin čas.

»Lepa je ljubezen, tudi če dušni partner komaj išče sebe kot ljubezen. Ljubi moškega v ljubezni, ki ti bo ponujena, v dušnem partnerju ljubi dušo. Veliko različnih ljubezni doživimo, preden sprejmemo dušno ljubezen. Lahko mu poveš, da ko bo moč v življenju zamenjal za pravo ljubezen, bo svobodnejši in srečnejši.

Izreci prošnjo iz srca:

PROŠNJA ZA PARTNERSKO LJUBEZEN 

Ganeš, prosim, pridi

 in me vodi v partnersko ljubezen.« 

102. SAMOMORILNOST

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "SMRT, KI JE NAČRTOVANA IN PRIČAKOVANA, JE DELO ČLOVEKA, NE DUŠE, IN NI SVETA. ČE ODIDEŠ IZ TEGA ŽIVLJENJA PO LASTNI VOLJI, BOŠ JOKAL PREJ, KOT BO DUŠA ZAPUSTILA TELO, KER BO NASTALA PRAZNINA, KI NI LJUBEČA, IN DUŠA BO ISKALA LJUBEZEN V TEBI, KI JE NE BO NAŠLA. KER LJUBEZEN NE UBIJA, SILA V TEBI UBIJA, SILA, DA NEKAJ MORA BITI TAKO, KOT MI MISLIMO, DA MORA BITI." (Foto: Pinterest)

Zakaj je mož trikrat skušal napraviti samomor? (M.)

»Mož – karmična povezava. V izhodiščni inkarnaciji sta se spoznala, ko si stala noseča na mostu in si želela vzeti življenje. Potem sta se poročila, in kmalu je življenje izgubil v nezgodi.

Mož naj spozna, da nisi ti kriva njegovega pomanjkanja ljubezni do samega sebe, saj želi vse urediti sam, tudi konec življenja. Samomor je klic po pomoči, ki jo resnično potrebuje, vendar ne od drugih ljudi, ampak od sebe. Ko bo spoznal, da ni nekdo, ki išče moč, ampak ljubezen, bo ponižen do življenja, ki ga ima.

V krizi mu povej dušni nagovor:

Ljubim te, čeprav ti ne ljubiš sebe.

On naj poljubi svojo sliko in izreče dušni nagovor:

Jaz sem ljubezen, ki išče ljubezen,

jaz nisem moč, ki išče moč.

Dušna nagovora, ki jih naj izgovarja vsaj 21 dni:

'Ljubim ljubezen v sebi.' 

'Ljubim sebe vedno v vsaki situaciji.'

Vzroki za poskus samomora – ker je videl sebe v prejšnjem življenju, kako umira sam na cesti, ko ga je povozil prijatelj in se odpeljal (v tem življenju je prijatelj umrl v prometni nezgodi). Takrat se je odločil, da ne želi več smrti, ki ni pričakovana in načrtovana.

On mora spoznati, da smrt, ki je načrtovana in pričakovana, je delo človeka, ne duše, in ni sveta. Če odideš iz tega življenja po lastni volji, boš jokal prej, kot bo duša zapustila telo, ker bo nastala praznina, ki ni ljubeča, in duša bo iskala ljubezen v tebi, ki je ne bo našla. Ker ljubezen ne ubija, sila v tebi ubija, sila, da nekaj mora biti tako, kot mi mislimo, da mora biti. Duša bo odšla k Očetu prazna, brez vsebine (ljubezni), in se ponovno rodila tam, kjer je živeti skoraj nemogoče (puščava, vojna). Tako se ponovno uči ponižnosti do življenja, ki je sveto, ni človeško, saj ga ni ustvaril človek.

Človek je bitje v preobrazbi iz sile v zavest, in če silo uporabi, da ustavi zavest, bo ponižnost pridobljena kot življenje brez ljubezni od zunaj, da lahko začneš ljubiti sebe kot življenje.

Vedno ko bo mislil na samomor, naj prebere to odo: 

ODA NESMRTNOSTI LJUBEZNI

Jaz sem ljubezen, ki trpi,

jaz sem ljubezen, ki živi,

jaz sem ljubezen, ki ljubi.

Svet je ljubezen, ki trpi,

svet je ljubezen, ki živi,

svet je ljubezen, ki ljubi.

Če ljubezni ni, ne trpi in ne ljubi,

človek smrt kot praznino dobi,

saj ljubezen dalje ne živi.

Če ljubezen trpi in živi,

smrti ni,

ker ljubezen dalje živi,

ko življenje zaspi.«

103. OSTARELOST IN ZDRAVILA

Oče, ki ljubi:

Oče, ki ljubi: "PROSIM, ČE LAHKO PREŽIVIM PREOSTANEK ŽIVLJENJA BREZ STRANSKIH UČINKOV ZDRAVIL, SAJ SO TEŽJI OD BOLEZNI SAME." (Foto: Pinterest)

Ostareli oče ima zdravstvene težave, in zdravnik v domu upokojencev mu predpisuje številna zdravila, a se oče počuti čedalje slabše. Močno sumim, da mu ta zdravila s stranskimi učinki bolj škodujejo, kot pomagajo. Prosila bi Očeta, ki ljubi, ali lahko pomaga z nasvetom glede primernosti naslednjih zdravil (...). (A.)

»Oče naj pije veliko vode, tudi ko ni žejen, da bo zmanjšal vpliv zdravil. Naj jemlje concor, olicard, nolpazo in mazilo za lasišče. Vsa ostala zdravila mu ne bodo niti podaljšala niti skrajšala življenja, ampak mu življenje naredila neprijetno. Glavna težava je v tem, da premalo pije, potrebuje 2 litra na dan za čiščenje ledvic. Ker jetra ne zmorejo predelati vseh strupov, naj odstrani vsaj nekaj od ostalih zdravil, vsaj tista za prostato (prosticide). Prenessa, ranexa mu ne bosta podaljšala življenja, naredila pa življenje neznosno.

Zdravniki predpisujejo preveč zdravil, ker mislijo, da zdravila dajo življenje, ne ljubezen. Samo človeška bližina in ljubezen ga bosta pomirila z življenjem in smrtjo. Ne popušča srčna mišica, popušča njegova duša, ki ve, da je to življenje že izpolnjeno, in da ga čaka že naslednje. Ko najdemo pot domov, nam nobeno zdravilo ne pomaga več.

Zanj je pomemben nagovor duše:

Jaz sem ljubezen, ki išče ljubezen.

Tako bo našel povezavo s sabo kot ljubeznijo, in ne bo več odvisen od sil potrjevanja v človeškem življenju. Zaradi teh sil trpimo, ko odhajamo iz inkarnacije. Še leto dni bo iskal sebe v tem življenju, in dojel, da je že vse opravil. Ko se odločimo za odhod, ljudje potrebujemo še eno obdobje nosečnosti 9 mesecev, da smo pripravljeni na počitek pri Očetu.«

Atiju prilepijo tudi obliž neupro 4mg/24 ur (Parkinson) na ramena (lopatice!), sicer edino zdravilo v ta namen, ki naj bi ga prenašal. Jaz se sicer že od začetka čudim tej diagnozi, ima močne kontraindikacije.

»To zdravilo mu naredi preveč škode za neznaten učinek. Vsa zdravila povzročijo, da že tako nemočno srce hoče pomagati jetrom in ledvicam. Veliko pomoč bo dobil od Matere, ki ljubi, ko bo ljubezen ljubil enako kot delo. To lahko doseže z molitvijo: 

MOLITEV ZA VEČ LJUBEZNI IN MANJ DELA

 Jaz sem ljubezen, ki išče ljubezen,

jaz nisem delo, ki išče delo.

Veliko je življenje,

ki mi daje moč,

še večja je ljubezen,

ki mi daje življenje.

Hvala za molitev.

Zdravniki delajo iz dela, ne življenja. Mislijo: 'Več bomo naredili, bolj bomo pomagali življenju.' Pomagamo lahko samo ljubezni, ki vzdržuje življenje.«

Kako lahko pomagamo ljubezni, ki vzdržuje življenje?

»Tako da ne trpimo, ko zavest/duša zapušča telo. Ljubimo sebe kot ljubeče bitje, ne samo kot živeče bitje. Ljubeče bitje, ki bo odšlo, in znova prišlo po novo ljubezen.

Zdravnikom se zahvalita za njihovo pomoč in prosita, če lahko poskusita brez novih zdravil. Njegove bolezni niso prišle kot opomin njemu, ampak ker je telo že slabotno. Z vsemi temi zdravili ne bo podaljšal svojega življenja, ker so strup, in tudi ne skrajšal, ker še ni pripravljen na odhod. On potrebuje zase čas, da sprejme prehod, ker je že tako nemočen.

Zdravnikom se reče: 'Prosim, če lahko preživim preostanek življenja brez stranskih učinkov zdravil, saj so težji od bolezni same.'«

Srčna hvala za pojasnitev in ljubečo podporo, ki nama je z očetom v veliko pomoč. Danes zvečer mu je medicinska sestra »veselo« prinesla tableti k večerji. Kar hudo mi je postalo, ko jih je pogoltnil, in kasneje sem zaznala očitno spremembo njegovega pogleda, počutja. In tako se to ponavlja...

»Zdravila, ki imajo najmočnejše stranske učinke, so vedno prva, ki jih odstranimo. Takoj ne odstranimo zdravil, ki so postala navada, ne nuja. Ta odstranimo tako, da jih jemo vsak drugi dan en mesec, naslednji mesec vsak tretji dan, naslednji mesec vsak četrti dan, naslednji mesec vsak peti dan, naslednji mesec vsak šesti dan, naslednji mesec vsak sedmi dan, naslednji mesec pa jih več ne jemo.

Betablokatorji bi bili dobri le za intervencije, ne kot stalno zdravilo. Če srce prehitro bije, je vzrok v drugih organih, ne v srcu. Naj spije več vode, da očisti ožilje, ne da mu ustavljajo srce. Naj ne jé mesa in krompirja. Krompir lahko uživa kuhan, tako da odlijemo vso vodo – neporabljen škrob se nalaga v maščobi, maščoba pa se nalaga na naše ožilje.«

Ali bo oče lahko povsem prenehal jemati zdravila?

»Da.«

104. OSEBNOST IN OSEBNOSTNI SPOL

Oče, ki ljubi: OSEBNOST ŽIVI V DUŠI KOT ČLOVEK, SPOL OSEBNOSTI DOLOČA (NAŠ) ODNOS DO SVETA, DO SEBE KOT ČLOVEKA. (Foto: stopdropandvogue.com)

Oče, ki ljubi: OSEBNOST ŽIVI V DUŠI KOT ČLOVEK, SPOL OSEBNOSTI DOLOČA (NAŠ) ODNOS DO SVETA, DO SEBE KOT ČLOVEKA. (Foto: stopdropandvogue.com)

 OSEBNOST

Kaj je osebnost?

»Osebnost živi v duši kot človek.«

Ali kot osebnost iščem ljubezen?

»Ljubezen živi nad osebnostjo, nič je ne more ustaviti ali uničiti. Vedno je prisotna in delujoča za oba.«

Ali je kakšna razlika med moško in žensko osebnostjo?

»Moška osebnost osvaja brez ljubezni, ženska osebnost je pomoč v življenju.«

Dušna partnerja se bolj razvijata (dopolnjujeta in sodelujeta v ljubezni), kot pa iščeta potrditev v življenju (si izpolnjujeta pričakovanja). Kako osebnost sprejema dušno ljubezen?

»Ljubezen v duši je kazen za osebnost.«

OSEBNOSTNI SPOL

Imamo spol telesa in spolno ljubezen (https://www.heragea.com/438601333; 12. FIZIČNI SPOL IN SPOLNOST). Imamo spol  srca in ljubezen dušnih polovic ter imamo spol (nove) duše v nastajanju, ki ga delimo s svojim dušnim parom (https://www.heragea.com/438601323; 17. SRČNI IN DUŠNI SPOL). Ali ima tudi naša osebnost svoj spol?

»Da. Osebnostni spol je potreba človeka po delovanju v svetu. Spol osebnosti določa (naš) odnos do sveta, do sebe kot človeka:

- MOŠKI OSEBNOSTNI SPOL 9: išče v odnosu napetost v iskanju sebe kot svetosti, ne navadnega človeka; se prebuja v življenje;

- ŽENSKI OSEBNOSTNI SPOL 8: išče sproščenost v iskanju sebe kot ljubečega dela, ki ni popolno; se življenja veseli;

- MOŠKI OSEBNOSTNI SPOL 7: išče pomoč, da poskrbi za moč sebe, ne pa potrdi – mora se potrditi, ne iskati pomoči, ampak pomoč deliti kot del človeške dejavnosti; išče novo kvaliteto v življenju;

- ŽENSKI OSEBNOSTNI SPOL 6: išče čutnost, ne pa veselje, ki je močnejše – v veselju mora ostati v zavesti, ne v telesu; išče novo potrebo.«

Če osebnost živi v duši kot človek, je sporočeno, ali ni del te naše osebnosti tudi naše srce, naš srčni spol?!

»Srčni spol je kot dušna naloga, je potreba duše po delovanju v svetem, osebnostni spol je kot človeška naloga po delovanju v svetu, oboje je osebnost.«